فایل‌‌‌های فلش رسمی
شماره ساختنسخه CSCمنطقهنسخه اندرویدرابط کاربرتاریخ ساختزبان فارسیتعداد دانلودحجم فایلدانلود رایگاندانلود ویژه
G955FXXUCDUD1G955FOXMCDUD1ایران - THR9.0.0One 1.02021-04-06منو - کیبورد572 بار3.85 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
G955FXXSBDUA3G955FOXMBDTJ1ایران - THR9.0.0One 1.02021-01-07منو - کیبورد23 بار3.85 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
G955FXXSBDTJ1G955FOXMBDTJ1ایران - THR9.0.0One 1.02020-10-07منو - کیبورد187 بار3.85 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
G955FXXSADTI1G955FOXMADTI1ایران - THR9.0.0One 1.02020-09-03منو - کیبورد14 بار3.85 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
G955FXXU9DTF1G955FOXM9DTF1ایران - THR9.0.0One 1.02020-06-12منو - کیبورد17 بار3.85 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
G955FXXS9DTEAG955FOXM9DTE1ایران - THR9.0.0One 1.02020-05-15منو - کیبورد20 بار3.85 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
G955FXXS8DTC6G955FOXM8DTC1ایران - THR9.0.0One 1.02020-03-18منو - کیبورد18 بار3.85 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
G955FXXS8DTC1G955FOXM8DTC1ایران - THR9.0.0One 1.02020-03-02منو - کیبورد13 بار3.85 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
G955FXXS6DTA1G955FOXM6DSK9ایران - THR9.0.0One 1.02019-12-30منو - کیبورد16 بار3.85 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
G955FXXU6DSK9G955FOXM6DSK9ایران - THR9.0.0One 1.02019-11-18منو - کیبورد12 بار3.85 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
G955FXXU5DSHCG955FOXM5DSHCایران - THR9.0.0One 1.02019-08-23منو - کیبورد14 بار3.83 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
G955FXXU5DSFBG955FOXM5DSFBایران - THR9.0.0One 1.02019-06-26منو - کیبورد15 بار3.80 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
G955FXXU4DSE4G955FOXM4DSE4ایران - THR9.0.0One 1.02019-05-14منو - کیبورد13 بار3.79 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
G955FXXU4DSDAG955FOXM4DSDAایران - THR9.0.0One 1.02019-04-25منو - کیبورد13 بار3.78 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
G955FXXS4DSD3G955FOXM4DSBAایران - THR9.0.0One 1.02019-04-08منو - کیبورد17 بار3.78 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
G955FXXU4DSBAG955FOXM4DSBAایران - THR9.0.0One 1.02019-02-15منو - کیبورد17 بار3.78 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
G955FXXS4CRLBG955FOXM4CRL5ایران - THR8.0.0EXPERIENCE 9.02018-12-26منو - کیبورد21 بار3.60 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
G955FXXU4CRL3G955FOXM4CRL5ایران - THR8.0.0EXPERIENCE 9.02018-12-01منو - کیبورد11 بار3.60 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
G955FXXS4CRJDG955FOXM4CRI5ایران - THR8.0.0EXPERIENCE 9.02018-10-23منو - کیبورد21 بار3.59 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
G955FXXU4CRI5G955FOXM4CRI5ایران - THR8.0.0EXPERIENCE 9.02018-09-11منو - کیبورد12 بار3.59 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
G955FXXS3CRG1G955FOXM3CRG1ایران - THR8.0.0EXPERIENCE 9.02018-06-26منو - کیبورد16 بار3.58 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
G955FXXU2CRF7G955FOXM2CRF7ایران - THR8.0.0EXPERIENCE 9.02018-06-14منو - کیبورد13 بار3.58 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
G955FXXU2CREDG955FOXM2CREBایران - THR8.0.0EXPERIENCE 9.02018-05-17منو - کیبورد12 بار3.56 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
G955FXXU1CRC7G955FOXM1CRC7ایران - THR8.0.0EXPERIENCE 9.02018-03-15منو - کیبورد20 بار3.55 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
G955FXXU1CRD7G955FOXM1CRD5ایران - THR8.0.0EXPERIENCE 9.02018-04-16منو - کیبورد24 بار3.56 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
G955FXXU1AQJ5G955FOXM1AQJ5ایران - THR7.0.0EXPERIENCE 8.12017-10-26منو - کیبورد13 بار3.26 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
G955FXXU1AQG5G955FOXM1AQG5ایران - THR7.0.0EXPERIENCE 8.12017-07-07منو - کیبورد12 بار3.21 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
G955FXXU1AQDGG955FOXM1AQDGایران - THR7.0.0EXPERIENCE 8.12017-04-25منو - کیبورد16 بار3.28 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
G955FXXU1AQDDG955FOXM1AQDDایران - THR7.0.0EXPERIENCE 8.12017-04-11منو - کیبورد14 بار3.28 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
فایل‌‌‌های Combination
مدلشماره ساختنسخه اندرویدتاریخ ساختحجم فایللینک دانلود
سایر فایل‌‌‌های مورد نیاز تعمیرات
نوعنام فایلشماره ساخت - نسخهتوضیحاتحجم فایللینک دانلود
TWRP
CERT
ENG MODEM
ENG SBOOT
ENG BOOT
ویرایش کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بازگشت به بالا