مدلشناسه دستگاهنسخه iOSشماره ساختتاریخ انتشارقابلیت ریستورحجم فایلدانلود رایگان
iPad Pro 4 12.9-inchiPad8,12 - iPad8,1113.517F7520th May 2020دارد4.00 گیگابایتدانلود
iPad Pro 4 12.9-inchiPad8,12 - iPad8,1113.4.117E2627th April 2020ندارد3.96 گیگابایتدانلود
iPad Pro 4 11-inchiPad8,10 - iPad8,913.517F7520th May 2020دارد3.92 گیگابایتدانلود
iPad Pro 4 11-inchiPad8,10 - iPad8,913.4.117E2627th April 2020ندارد3.88 گیگابایتدانلود
iPad 7iPad7,12 - iPad7,1113.517F7520th May 2020دارد3.50 گیگابایتدانلود
iPad 7iPad7,12 - iPad7,1113.4.117E2627th April 2020ندارد3.49 گیگابایتدانلود
iPad Air 3iPad11,4 - iPad11,313.517F7520th May 2020دارد3.88 گیگابایتدانلود
iPad Air 3iPad11,4 - iPad11,313.4.117E2627th April 2020ندارد3.84 گیگابایتدانلود
iPad Mini 5iPad11,2 - iPad11,113.517F7520th May 2020دارد3.88 گیگابایتدانلود
iPad Mini 5iPad11,2 - iPad11,113.4.117E2627th April 2020ندارد3.84 گیگابایتدانلود
iPad Pro 3 12.9-inchiPad8,8 - iPad8,7 - iPad8,6 - iPad8,513.517F7520th May 2020دارد4.14 گیگابایتدانلود
iPad Pro 3 12.9-inchiPad8,8 - iPad8,7 - iPad8,6 - iPad8,513.4.117E2627th April 2020ندارد4.10 گیگابایتدانلود
iPad Pro 3 11-inchiPad8,4 - iPad8,3 - iPad8,2 - iPad8,113.517F7520th May 2020دارد4.14 گیگابایتدانلود
iPad Pro 3 11-inchiPad8,4 - iPad8,3 - iPad8,2 - iPad8,113.4.117E2627th April 2020ندارد4.10 گیگابایتدانلود
iPad 6iPad7,6 - iPad7,513.517F7520th May 2020دارد3.58 گیگابایتدانلود
iPad 6iPad7,6 - iPad7,513.4.117E2627th April 2020ندارد3.57 گیگابایتدانلود
iPad Pro 2 12.9-inchiPad7,2 - iPad7,113.517F7520th May 2020دارد3.70 گیگابایتدانلود
iPad Pro 2 12.9-inchiPad7,2 - iPad7,113.4.117E2627th April 2020ندارد3.69 گیگابایتدانلود
iPad Pro 12.9-inchiPad6,8 - iPad6,713.517F7520th May 2020دارد3.57 گیگابایتدانلود
iPad Pro 12.9-inchiPad6,8 - iPad6,713.4.117E2627th April 2020ندارد3.56 گیگابایتدانلود
iPad Pro 10.5-inchiPad7,4 - iPad7,313.517F7520th May 2020دارد3.70 گیگابایتدانلود
iPad Pro 10.5-inchiPad7,4 - iPad7,313.4.117E2627th April 2020ندارد3.69 گیگابایتدانلود
iPad Pro 9.7-inchiPad6,4 - iPad6,313.517F7520th May 2020دارد3.47 گیگابایتدانلود
iPad Pro 9.7-inchiPad6,4 - iPad6,313.4.117E2627th April 2020ندارد3.46 گیگابایتدانلود
iPad 5iPad6,12 - iPad6,1113.517F7520th May 2020دارد3.58 گیگابایتدانلود
iPad 5iPad6,12 - iPad6,1113.4.117E2627th April 2020ندارد3.57 گیگابایتدانلود
iPad Mini 4iPad5,2 - iPad5,113.517F7520th May 2020دارد3.43 گیگابایتدانلود
iPad Mini 4iPad5,2 - iPad5,113.4.117E2627th April 2020ندارد3.42 گیگابایتدانلود
iPad Air 2iPad5,4 - iPad5,313.517F7520th May 2020دارد3.43 گیگابایتدانلود
iPad Air 2iPad5,4 - iPad5,313.4.117E2627th April 2020ندارد3.42 گیگابایتدانلود
iPad Mini 3iPad4,9 -iPad4,8 - iPad4,712.4.716G19220th May 2020دارد2.74 گیگابایتدانلود
iPad Mini 3iPad4,9 -iPad4,8 - iPad4,712.4.616G18324th March 2020ندارد2.74 گیگابایتدانلود
iPad Mini 3iPad4,9 -iPad4,8 - iPad4,712.4.416G14010th December 2019ندارد2.74 گیگابایتدانلود
iPad Mini 2iPad4,6 - iPad4,5 - iPad4,412.4.716G19220th May 2020دارد2.75 گیگابایتدانلود
iPad Mini 2iPad4,6 - iPad4,5 - iPad4,412.4.616G18324th March 2020ندارد2.75 گیگابایتدانلود
iPad Mini 2iPad4,6 - iPad4,5 - iPad4,412.4.416G14010th December 2019ندارد2.75 گیگابایتدانلود
iPad AiriPad4,3 - iPad4,2 - iPad4,112.4.716G19220th May 2020دارد2.75 گیگابایتدانلود
iPad AiriPad4,3 - iPad4,2 - iPad4,112.4.616G18324th March 2020ندارد2.75 گیگابایتدانلود
iPad AiriPad4,3 - iPad4,2 - iPad4,112.4.416G14010th December 2019ندارد2.75 گیگابایتدانلود
iPad 4iPad3,6 - iPad3,510.3.414G6122nd July 2019دارد1.79 گیگابایتدانلود
iPad 4iPad3,6 - iPad3,5 - iPad3,410.3.314G6019th July 2017دارد1.79 گیگابایتدانلود
iPad Mini GlobaliPad2,79.3.613G3722nd July 2019دارد1.46 گیگابایتدانلود
iPad Mini GlobaliPad2,79.3.513G3625th August 2016دارد1.46 گیگابایتدانلود
iPad Mini GSMiPad2,69.3.613G3722nd July 2019دارد1.46 گیگابایتدانلود
iPad Mini GSMiPad2,69.3.513G3625th August 2016دارد1.46 گیگابایتدانلود
iPad Mini WiFiiPad2,59.3.513G3625th August 2016دارد1.43 گیگابایتدانلود
iPad 3 GSMiPad3,39.3.613G3722nd July 2019دارد1.58 گیگابایتدانلود
iPad 3 GSMiPad3,39.3.513G3625th August 2016دارد1.58 گیگابایتدانلود
iPad 3 CDMAiPad3,29.3.613G3722nd July 2019دارد1.58 گیگابایتدانلود
iPad 3 CDMAiPad3,29.3.513G3625th August 2016دارد1.58 گیگابایتدانلود
iPad 3 WiFiiPad3,19.3.513G3625th August 2016دارد1.55 گیگابایتدانلود
iPad 2 Mid 2012iPad2,49.3.513G3625th August 2016دارد1.32 گیگابایتدانلود
iPad 2 CDMAiPad2,39.3.613G3722nd July 2019دارد1.33 گیگابایتدانلود
iPad 2 CDMAiPad2,39.3.513G3625th August 2016دارد1.33 گیگابایتدانلود
iPad 2 GSMiPad2,29.3.513G3625th August 2016دارد1.33 گیگابایتدانلود
iPad 2 WiFiiPad2,19.3.513G3625th August 2016دارد1.32 گیگابایتدانلود
iPad 1iPad1,15.1.19B20627th April 2012دارد726.05 مگابایتدانلود

پرسش ، پاسخ و نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بازگشت به بالا