تضمین عدم قفل شدن و تغییر رمز

در پاره ای از موارد مشاهده شده که عده ای پس از واگذاری اپل آیدی به کاربر با قیمت بسیار پایین ، پس از مدتی اقدام به تغییر رمز و قفل کردن اپل آیدی و گرفتن هزینه های بالایی جهت بازگردانی رمز آنها می نمایند !

قیمت مناسب سرویس ها

تمامی تعرفه های سرویس و خدمات در پرشین رام متناسب با کیفیت ارائه شده آنها به مناسب ترین قیمت در نظر گرفته شده اند . کیفیت در کنار قیمت مناسب از معیار های ما در ارائه خدمات می باشد .

قابل استفاده در تمام سرویس های اپل

اپل آیدی ها قابلیت استفاده در تمام دستگاه ها و سرویس های اپل را دارا می باشند . حتی با رعایت مسائل امنیتی ، به صورت همزمان نیز در چندین دستگاه متفاوت می توان از آنها استفاده نمود .

محبوب ترین اپل آیدی های پرشین رام

اپل آیدی معتبر آمریکا

ایمیل آدرس با دامنه اختصاصی
تومان 18
000
 • کاملا معتبر و وریفای شده
 • بدون محدودیت و تاریخ انقضا
 • تضمین عدم قفل شدن و تغییر رمزها
 • قابل استفاده در تمام سرویس های اپل
 • امکان استفاده در تمام آی دیواس ها

اپل آیدی معتبر کانادا

ایمیل آدرس با دامنه اختصاصی
تومان 15
000
 • کاملا معتبر و وریفای شده
 • بدون محدودیت و تاریخ انقضا
 • تضمین عدم قفل شدن و تغییر رمزها
 • قابل استفاده در تمام سرویس های اپل
 • امکان استفاده در تمام آی دیواس ها

اپل آیدی معتبر آمریکا

ایمیل آدرس با دامنه عمومی
تومان 21
000
 • کاملا معتبر و وریفای شده
 • بدون محدودیت و تاریخ انقضا
 • تضمین عدم قفل شدن و تغییر رمزها
 • قابل استفاده در تمام سرویس های اپل
 • امکان استفاده در تمام آی دیواس ها

اپل آیدی معتبر کانادا

ایمیل آدرس با دامنه عمومی
تومان 18
000
 • کاملا معتبر و وریفای شده
 • بدون محدودیت و تاریخ انقضا
 • تضمین عدم قفل شدن و تغییر رمزها
 • قابل استفاده در تمام سرویس های اپل
 • امکان استفاده در تمام آی دیواس ها