مجیسک منیجر – Magisk Manager
نام اپلیکیشننسخهحداقل نسخه اندرویدوضعیتتاریخ عرضهArchitectureScreen DPIتعداد دانلودحجم فایللینک دانلود رایگان
Magisk Managerf822ca5bAndroid 5.0به روز2021-05-12universalnodpi51 بار12.69 مگابایتدانلود
Magisk Manager23.0Android 5.0قدیمی2021-05-12universalnodpi36 بار6.56 مگابایتدانلود
Magisk Manager6b34ec3aAndroid 5.0قدیمی2021-05-11universalnodpi28 بار12.69 مگابایتدانلود
Magisk Managerfb8000b5Android 5.0قدیمی2021-04-21universalnodpi51 بار12.42 مگابایتدانلود
Magisk Managerf49966d8Android 5.0قدیمی2021-04-18universalnodpi34 بار12.53 مگابایتدانلود
Magisk Manager22.1Android 4.2قدیمی2021-04-13universalnodpi34 بار6.41 مگابایتدانلود
Magisk Manager66e30a77Android 4.2قدیمی2021-03-31universalnodpi76 بار12.56 مگابایتدانلود
Magisk Managerf152b4c2Android 4.2قدیمی2021-03-18universalnodpi52 بار12.77 مگابایتدانلود
Magisk Manager43c1105dAndroid 4.2قدیمی2021-03-12universalnodpi80 بار12.71 مگابایتدانلود
Magisk Managerbf80b08bAndroid 4.2قدیمی2021-03-08universalnodpi43 بار12.71 مگابایتدانلود
Magisk Manager79ee85c0Android 4.2قدیمی2021-02-24universalnodpi38 بار13.34 مگابایتدانلود
Magisk Manager22.0Android 4.2قدیمی2021-02-23universalnodpi57 بار7.17 مگابایتدانلود
Magisk Manager8.0.7Android 4.2قدیمی2021-01-18noarchnodpi53 بار3.05 مگابایتدانلود
Magisk Manager8.0.6Android 4.2قدیمی2021-01-17noarchnodpi46 بار3.05 مگابایتدانلود
Magisk Manager8.0.5Android 4.2قدیمی2021-01-11noarchnodpi47 بار3.04 مگابایتدانلود
Magisk Manager8.0.4Android 4.2قدیمی2020-12-29noarchnodpi45 بار3.04 مگابایتدانلود
Magisk Manager8.0.3Android 4.2قدیمی2020-11-15noarchnodpi56 بار3.01 مگابایتدانلود
Magisk Manager8.0.2Android 4.2قدیمی2020-10-08noarchnodpi61 بار3.08 مگابایتدانلود
Magisk Manager8.0.1Android 4.2قدیمی2020-10-06noarchnodpi44 بار3.08 مگابایتدانلود
Magisk Manager8.0.0Android 4.2قدیمی2020-10-04noarchnodpi52 بار3.06 مگابایتدانلود
Magisk Manager0850bca9Android 4.2قدیمی2020-06-23noarchnodpi55 بار9.43 مگابایتدانلود
Magisk Manager7.5.1Android 4.2قدیمی2020-01-10noarchnodpi90 بار2.04 مگابایتدانلود
Magisk Manager7.3.2Android 4.2قدیمی2019-06-21noarchnodpi55 بار2.71 مگابایتدانلود
Magisk Manager7.1.1Android 4.2قدیمی2019-03-30noarchnodpi51 بار2.31 مگابایتدانلود
ویرایش کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بازگشت به بالا