مجیسک منیجر – Magisk Manager
نام اپلیکیشننسخهحداقل نسخه اندرویدوضعیتتاریخ عرضهArchitectureScreen DPIتعداد دانلودحجم فایللینک دانلود رایگان
Magisk Managerf822ca5bAndroid 5.0به روز2021-05-12universalnodpi127 بار12.69 مگابایتدانلود
Magisk Manager23.0Android 5.0قدیمی2021-05-12universalnodpi72 بار6.56 مگابایتدانلود
Magisk Manager6b34ec3aAndroid 5.0قدیمی2021-05-11universalnodpi60 بار12.69 مگابایتدانلود
Magisk Managerfb8000b5Android 5.0قدیمی2021-04-21universalnodpi81 بار12.42 مگابایتدانلود
Magisk Managerf49966d8Android 5.0قدیمی2021-04-18universalnodpi68 بار12.53 مگابایتدانلود
Magisk Manager22.1Android 4.2قدیمی2021-04-13universalnodpi79 بار6.41 مگابایتدانلود
Magisk Manager66e30a77Android 4.2قدیمی2021-03-31universalnodpi104 بار12.56 مگابایتدانلود
Magisk Managerf152b4c2Android 4.2قدیمی2021-03-18universalnodpi85 بار12.77 مگابایتدانلود
Magisk Manager43c1105dAndroid 4.2قدیمی2021-03-12universalnodpi109 بار12.71 مگابایتدانلود
Magisk Managerbf80b08bAndroid 4.2قدیمی2021-03-08universalnodpi73 بار12.71 مگابایتدانلود
Magisk Manager79ee85c0Android 4.2قدیمی2021-02-24universalnodpi67 بار13.34 مگابایتدانلود
Magisk Manager22.0Android 4.2قدیمی2021-02-23universalnodpi83 بار7.17 مگابایتدانلود
Magisk Manager8.0.7Android 4.2قدیمی2021-01-18noarchnodpi79 بار3.05 مگابایتدانلود
Magisk Manager8.0.6Android 4.2قدیمی2021-01-17noarchnodpi70 بار3.05 مگابایتدانلود
Magisk Manager8.0.5Android 4.2قدیمی2021-01-11noarchnodpi79 بار3.04 مگابایتدانلود
Magisk Manager8.0.4Android 4.2قدیمی2020-12-29noarchnodpi72 بار3.04 مگابایتدانلود
Magisk Manager8.0.3Android 4.2قدیمی2020-11-15noarchnodpi87 بار3.01 مگابایتدانلود
Magisk Manager8.0.2Android 4.2قدیمی2020-10-08noarchnodpi87 بار3.08 مگابایتدانلود
Magisk Manager8.0.1Android 4.2قدیمی2020-10-06noarchnodpi72 بار3.08 مگابایتدانلود
Magisk Manager8.0.0Android 4.2قدیمی2020-10-04noarchnodpi80 بار3.06 مگابایتدانلود
Magisk Manager0850bca9Android 4.2قدیمی2020-06-23noarchnodpi88 بار9.43 مگابایتدانلود
Magisk Manager7.5.1Android 4.2قدیمی2020-01-10noarchnodpi131 بار2.04 مگابایتدانلود
Magisk Manager7.3.2Android 4.2قدیمی2019-06-21noarchnodpi80 بار2.71 مگابایتدانلود
Magisk Manager7.1.1Android 4.2قدیمی2019-03-30noarchnodpi83 بار2.31 مگابایتدانلود

پرسش ، پاسخ و نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
بازگشت به بالا