• در گوشی نوکیا 3.1 پلاس فایل ها با شناسه مدل Rooster یا ROO قابلیت نصب ( رایت ) بر روی تمامی مدل های TA-1104 و TA-1113 و TA-1115 و TA-1117 و TA-1118 و TA-1124 و TA-1125 را دارا می باشند.
فایل های فلش رسمی
مدلشماره ساختمنطقهنسخه اندرویدساختار فایلطریقه نصبپیش نیاززبان فارسیحجم فایلدانلود ویژه
Nokia 3.1 Plus - Rooster00WW_3_15V_B01جهانی10.0.0ZIP - OTASD Card00WW_3_15Uمنو - کیبورد38.96 مگابایت
50,000 ریال – خرید
Nokia 3.1 Plus - Rooster00WW_3_15U_B01جهانی10.0.0ZIP - OTASD Card00WW_3_15Tمنو - کیبورد39.44 مگابایت
50,000 ریال – خرید
Nokia 3.1 Plus - Rooster00WW_3_15T_B01جهانی10.0.0ZIP - OTASD Card00WW_3_15Sمنو - کیبورد36.45 مگابایت
50,000 ریال – خرید
Nokia 3.1 Plus - Rooster00WW_3_15S_B01جهانی10.0.0ZIP - OTASD Card00WW_3_15Rمنو - کیبورد36.89 مگابایت
50,000 ریال – خرید
Nokia 3.1 Plus - Rooster00WW_3_15R_B01جهانی10.0.0ZIP - OTASD Card00WW_3_15Qمنو - کیبورد39.44 مگابایت
50,000 ریال – خرید
Nokia 3.1 Plus - Rooster00WW_3_15Q_B01جهانی10.0.0ZIP - OTASD Card00WW_3_15Pمنو - کیبورد36.99 مگابایت
50,000 ریال – خرید
Nokia 3.1 Plus - Rooster00WW_3_15P_B08جهانی10.0.0nb0Nokia OST - Best Dongleنداردمنو - کیبورد1.77 گیگابایت
50,000 ریال – خرید
Nokia 3.1 Plus - Rooster00WW_3_15P_B01جهانی10.0.0ZIP - FullOTASD Cardنداردمنو - کیبورد1.17 گیگابایت
50,000 ریال – خرید
Nokia 3.1 Plus - Rooster00WW_3_15K_B04جهانی10.0.0nb0Nokia OST - Best Dongleنداردمنو - کیبورد1.77 گیگابایت
50,000 ریال – خرید
Nokia 3.1 Plus - Rooster00WW_3_15H_B06جهانی10.0.0ZIP - FullOTASD Cardنداردمنو - کیبورد1.15 گیگابایت
50,000 ریال – خرید
Nokia 3.1 Plus - Rooster00WW_3_15H_B06جهانی10.0.0nb0Nokia OST - Best Dongleنداردمنو - کیبورد1.75 گیگابایت
50,000 ریال – خرید
Nokia 3.1 Plus - Rooster00WW_2_25P_B02جهانی9.0.0nb0Nokia OST - Best Dongleنداردمنو - کیبورد1.70 گیگابایت
50,000 ریال – خرید
Nokia 3.1 Plus - Rooster00WW_2_25K_B03جهانی9.0.0ZIP - FullOTASD Cardنداردمنو - کیبورد1.12 گیگابایت
50,000 ریال – خرید
Nokia 3.1 Plus - Rooster00WW_2_240_B02جهانی9.0.0nb0Nokia OST - Best Dongleنداردمنو - کیبورد1.72 گیگابایت
50,000 ریال – خرید
Nokia 3.1 Plus - Rooster00WW_2_230_B02جهانی9.0.0Scatter - MLFSP Flash Tool - Nokia OSTنداردمنو - کیبورد1.65 گیگابایت
50,000 ریال – خرید
Nokia 3.1 Plus - Rooster00WW_1_31K_B04جهانی8.1.0Scatter - MLFSP Flash Tool - Nokia OSTنداردمنو - کیبورد1.81 گیگابایت
50,000 ریال – خرید
Nokia 3.1 Plus - Rooster00CN_1_30C_B04CN8.1.0Scatter - MLFSP Flash Tool - Nokia OSTنداردمنو - کیبورد1.76 گیگابایت
50,000 ریال – خرید
Nokia 3.1 Plus - Rooster00WW_1_26F_B08جهانی8.1.0nb0Nokia OST - Best Dongleنداردمنو - کیبورد1.81 گیگابایت
50,000 ریال – خرید
Nokia 3.1 Plus - Rooster00WW_1_24H_B06جهانی8.1.0nb0Nokia OST - Best Dongleنداردمنو - کیبورد1.81 گیگابایت
50,000 ریال – خرید

پرسش ، پاسخ و نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بازگشت به بالا