پرشین رام - Persian ROM

محصولات فایلی پرشین رام

فایل مورد نظر خود را جستجو کنید !

نوکیا Nokia

نوکیا 1
Nokia_1

Nokia 1

نوکیا 1 پلاس
Nokia_1_Plus

Nokia 1 Plus

نوکیا 2
Nokia_2

Nokia 2

نوکیا 2.1
Nokia_2.1

Nokia 2.1

نوکیا 2.2
Nokia_2.2

Nokia 2.2

نوکیا 2.3
Nokia_2.3

Nokia 2.3

نوکیا 3
Nokia_3

Nokia 3

نوکیا 3.1
Nokia_3.1

Nokia 3.1

نوکیا 3.1 پلاس
Nokia_3.1_Plus

Nokia 3.1 Plus

نوکیا 3.1 پلاس کریکت
Nokia_3.1_Plus_Cricket

Nokia 3.1 Plus Cricket

نوکیا 3.2
Nokia_3.2

Nokia 3.2

نوکیا 4.2
Nokia_4.2

Nokia 4.2

نوکیا 5
Nokia_5

Nokia 5

نوکیا 5.1
Nokia_5.1

Nokia 5.1

نوکیا 5.1 پلاس
Nokia_5.1_Plus

Nokia 5.1 Plus

نوکیا 6
Nokia_6

Nokia 6

نوکیا 6.1
Nokia_6.1

Nokia 6.1

نوکیا 6.1 پلاس
Nokia_6.1_Plus

Nokia 6.1 Plus

نوکیا 6.2
Nokia_6.2

Nokia 6.2

نوکیا 7 پلاس
Nokia_7_Plus

Nokia 7 Plus

نوکیا 7.1
Nokia_7.1

Nokia 7.1

نوکیا 7.2
Nokia_7.2

Nokia 7.2

نوکیا 8
Nokia_8

Nokia 8

نوکیا 8.1
Nokia_8.1

Nokia 8.1

نوکیا 8 سیروکو
Nokia_8_Sirocco

Nokia 8 Sirocco

نوکیا 9 پیور ویو
Nokia_9_PureView

Nokia 9 PureView

نوکیا ایکس 71
Nokia_X71

Nokia X71