مجموعه فایل های Board Software سیگما برای برند هواوی ( فایل های SKF هواوی )
برندمدل جهانیشناسه فنیشماره ساختنسخه اندرویدنسخه EMUIنوع فایلساختار فایلطریقه نصبحجم فایلدانلود ویژه
HuaweiNova 3eANE-AL00A1.0.0.398.08.0Board SoftwareSKFSigma Key2.23 گیگابایت
HuaweiNova 3eANE-AL00B1.0.0.398.08.0Board SoftwareSKFSigma Key2.23 گیگابایت
HuaweiNova 3eANE-AL00C1.0.0.398.08.0Board SoftwareSKFSigma Key2.23 گیگابایت
HuaweiNova 3eANE-AL00D1.0.0.398.08.0Board SoftwareSKFSigma Key2.23 گیگابایت
HuaweiP20 LiteANE-AL00I1.0.0.398.08.0Board SoftwareSKFSigma Key2.23 گیگابایت
HuaweiP20 LiteANE-L011.0.0.398.08.0Board SoftwareSKFSigma Key2.23 گیگابایت
HuaweiP20 LiteANE-L021.0.0.398.08.0Board SoftwareSKFSigma Key2.23 گیگابایت
HuaweiP20 LiteANE-L031.0.0.398.08.0Board SoftwareSKFSigma Key2.23 گیگابایت
HuaweiP20 LiteANE-L12J1.0.0.398.08.0Board SoftwareSKFSigma Key2.23 گیگابایت
HuaweiP20 LiteANE-L211.0.0.398.08.0Board SoftwareSKFSigma Key2.23 گیگابایت
HuaweiP20 LiteANE-L21J1.0.0.398.08.0Board SoftwareSKFSigma Key2.23 گیگابایت
HuaweiP20 LiteANE-L221.0.0.398.08.0Board SoftwareSKFSigma Key2.23 گیگابایت
HuaweiP20 LiteANE-L22J1.0.0.398.08.0Board SoftwareSKFSigma Key2.23 گیگابایت
HuaweiP20 LiteANE-L231.0.0.398.08.0Board SoftwareSKFSigma Key2.23 گیگابایت
HuaweiP20 LiteANE-LX11.0.0.398.08.0Board SoftwareSKFSigma Key2.23 گیگابایت
HuaweiP20 LiteANE-LX21.0.0.398.08.0Board SoftwareSKFSigma Key2.23 گیگابایت
HuaweiP20 LiteANE-LX2J1.0.0.398.08.0Board SoftwareSKFSigma Key2.23 گیگابایت
HuaweiP20 LiteANE-LX31.0.0.398.08.0Board SoftwareSKFSigma Key2.23 گیگابایت
HuaweiNova 3eANE-TL001.0.0.398.08.0Board SoftwareSKFSigma Key2.23 گیگابایت
HuaweiMate 10 ProBLA-A091.0.0.388.08.0Board SoftwareSKFSigma Key2.30 گیگابایت
HuaweiMate 10 ProBLA-AL001.0.0.388.08.0Board SoftwareSKFSigma Key2.30 گیگابایت
HuaweiMate 10 ProBLA-AL00B1.0.0.388.08.0Board SoftwareSKFSigma Key2.30 گیگابایت
HuaweiMate 10 ProBLA-L091.0.0.388.08.0Board SoftwareSKFSigma Key2.30 گیگابایت
HuaweiMate 10 ProBLA-L09C1.0.0.388.08.0Board SoftwareSKFSigma Key2.30 گیگابایت
HuaweiMate 10 ProBLA-L291.0.0.388.08.0Board SoftwareSKFSigma Key2.30 گیگابایت
HuaweiMate 10 ProBLA-L29C1.0.0.388.08.0Board SoftwareSKFSigma Key2.30 گیگابایت
HuaweiMate 10 ProBLA-L29D1.0.0.388.08.0Board SoftwareSKFSigma Key2.30 گیگابایت
HuaweiMate 10 ProBLA-TL001.0.0.388.08.0Board SoftwareSKFSigma Key2.30 گیگابایت
HuaweiMate 10 ProBLA-TL00B1.0.0.388.08.0Board SoftwareSKFSigma Key2.30 گیگابایت
نرم افزار نصبی باکس سیگما ( Sigma Key )
نرم افزارشماره ساختوضعیتتاریخ عرضهتعداد دانلودحجم فایلدانلود رایگان
SigmaKey Software2.42.04.00به روز2022-02-091,277 بار202.00 مگابایتدانلود
SigmaKey Software2.42.02.00قدیمی2021-12-23239 بار199.08 مگابایتدانلود
SigmaKey Software2.40.11.00قدیمی2021-08-17225 بار164.79 مگابایتدانلود
SigmaKey Software2.40.09.01قدیمی2021-06-0199 بار164.28 مگابایتدانلود
SigmaKey Software2.40.08.01قدیمی2021-05-11104 بار163.61 مگابایتدانلود
SigmaKey Software2.39.04.02قدیمی2020-11-24155 بار145.91 مگابایتدانلود
SigmaKey Software2.39.04.00قدیمی2020-10-2178 بار145.38 مگابایتدانلود
SigmaKey Software2.39.02.02قدیمی2020-10-0297 بار145.34 مگابایتدانلود
لیست درایور های مورد نیاز باکس سیگما ( Sigma Key )
نام نرم افزارشماره ساختنوع نرم افزارساختار فایلتعداد دانلودحجم فایلدانلود رایگان
درایورنصبی - EXE