فایل های فلش رسمی
شماره ساختنسخه CSCمنطقهنسخه اندرویدرابط کاربرتاریخ ساختزبان فارسیتعداد دانلودحجم فایلدانلود رایگاندانلود ویژه
A260FXXSEAUJ1A260FOJMEAUI1عراق - MID8.1.0Android Go2021-10-04منو - کیبورد604 بار807.41 مگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A260FXXSDAUF2A260FOJMDAUE1عراق - MID8.1.0Android Go2021-06-25منو - کیبورد66 بار807.54 مگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A260FXXSBAUC4A260FOJMBAUB2عراق - MID8.1.0Android Go2021-03-24منو - کیبورد246 بار807.53 مگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A260FXXSAAUB1A260FOJMAAUB1عراق - MID8.1.0Android Go2021-02-16منو - کیبورد37 بار804.91 مگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A260FXXS9ATL1A260FOJM9ATL1عربستان - ACR8.1.0Android Go2020-12-18منو - کیبورد820 بار806.57 مگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A260FXXS8ATK1A260FOJM8ATJ1عربستان - ACR8.1.0Android Go2020-11-17منو - کیبورد152 بار806.54 مگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A260FXXS8ATJ1A260FOJM8ATJ1عراق - MID8.1.0Android Go2020-10-16منو - کیبورد392 بار806.54 مگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A260FXXS7ATI4A260FOJM7ATI3آفریقای جنوبی - XFV8.1.0Android Go2020-09-23منو - کیبورد55 بار806.54 مگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A260FXXS7ATI2A260FOJM7ATI2آفریقای جنوبی - XFE8.1.0Android Go2020-09-07منو - کیبورد53 بار806.55 مگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A260FXXS7ATH4A260FOJM7ATH4امارات - LYS8.1.0Android Go2020-08-28منو - کیبورد72 بار806.54 مگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A260FXXS7ATH1A260FOJM7ATH2آفریقای جنوبی - XFE8.1.0Android Go2020-08-05منو - کیبورد450 بار806.54 مگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A260FXXU6ATF1A260FOJM6ATF1امارات - LYS8.1.0Android Go2020-06-09منو - کیبورد67 بار806.53 مگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A260FXXS6ATF2A260FOJM6ATF2آفریقای جنوبی - XFV8.1.0Android Go2020-06-09منو - کیبورد64 بار806.53 مگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A260FXXS5ATE1A260FOJM5ATD3عراق - MID8.1.0Android Go2020-05-18منو - کیبورد62 بار806.55 مگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A260FXXU4ATA6A260FOJM4ATA7عراق - MID8.1.0Android Go2020-01-27منو - کیبورد65 بار806.34 مگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A260FXXS4ATA4A260FOJM4ATA4ترکیه - TUR8.1.0Android Go2020-01-14منو - کیبورد68 بار804.82 مگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A260FXXU3ASI2A260FOJM3ASI4ترکیه - TUR8.1.0Android Go2019-09-06منو - کیبورد53 بار794.02 مگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A260FXXU3ASG1A260FOJM3ASF2عراق - MID8.1.0Android Go2019-07-22منو - کیبورد58 بار794.02 مگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A260FXXU2ASE4A260FOJM2ASE5ترکیه - TUR8.1.0Android Go2019-05-29منو - کیبورد52 بار790.21 مگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A260FXXU1ASD2A260FOJM1ASD2کنیا - AFR8.1.0Android Go2019-04-12منو - کیبورد54 بار790.31 مگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
فایل های Combination
مدلشماره ساختنسخه اندرویدتاریخ ساختتعداد دانلودحجم فایلدانلود رایگاندانلود ویژه
SM-A260FA260FXXU6ATF1Android Go2020-0654 بار405.45 مگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
SM-A260FA260FXXU5ATC1Android Go2020-0354 بار405.37 مگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
SM-A260FA260FXXU4ATB1Android Go2020-0256 بار405.29 مگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
SM-A260FA260FXXU3ASH1Android Go2019-0867 بار405.39 مگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
SM-A260FA260FXXU3ASF2Android Go2019-0664 بار405.39 مگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
SM-A260FA260FXXU2ASH3Android Go2019-0859 بار405.39 مگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
SM-A260FA260FXXU2ASE1Android Go2019-0555 بار405.38 مگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
سایر فایل های مورد نیاز تعمیرات
نوعنام فایلشماره ساخت - نسخهتوضیحاتحجم فایللینک دانلود
TWRP
CERT
ENG MODEM
ENG SBOOT
ENG BOOT

پرسش ، پاسخ و نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
بازگشت به بالا