فایل های فلش رسمی
شماره ساختنسخه CSCمنطقهنسخه اندرویدرابط کاربریتاریخ ساختزبان فارسیتعداد دانلودحجم فایلدانلود رایگاندانلود ویژه
A515FXXU5FVD2A515FOJM5FVD2امارات - XSG12.0.0One 4.12022-04-05منو - کیبورد75 بار4.79 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A515FXXU5FVC2A515FOJM5FVC2امارات - XSG12.0.0One 4.12022-03-08منو - کیبورد43 بار4.79 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A515FXXU5EUL3A515FOJM5EVA1امارات - XSG11.0.0One 3.12021-12-17منو - کیبورد139 بار4.78 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A515FXXU5EUL3A515FOXM5EUL3ازبکستان - CAC11.0.0One 3.12021-12-17منو - کیبورد64 بار5.60 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A515FXXU5EUJ4A515FOJM5EUJ4امارات - XSG11.0.0One 3.12021-10-22منو - کیبورد14,188 بار4.81 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A515FXXU5EUH1A515FOJM5EUG2امارات - XSG11.0.0One 3.12021-08-04منو - کیبورد18,384 بار4.79 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A515FXXU4EUD7A515FOJM4EUD8امارات - XSG11.0.0One 3.12021-04-22منو - کیبورد3,200 بار4.71 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A515FXXU4DUB1A515FOJM4DUAEامارات - XSG11.0.0One 3.0 2021-02-01منو - کیبورد371 بار4.65 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A515FXXU4CTJ3A515FOWB4CTJ1کلمبیا - COL10.0.0One 2.52020-10-15منو - کیبورد1,064 بار4.38 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A515FXXU4CTJ2A515FOJM4CTJ1امارات - XSG10.0.0One 2.52020-10-12منو - کیبورد4,660 بار4.44 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A515FXXU4CTJ1A515FOXM4CTJ1آلمان - DBT10.0.0One 2.52020-10-05منو - کیبورد81 بار5.25 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A515FXXU4CTJ1A515FODM4CTJ1هند - INS10.0.0One 2.52020-10-05منو - کیبورد716 بار4.84 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A515FXXU3BTI2A515FOWB3BTH3پرو - SAM10.0.0One 2.12020-09-01منو - کیبورد85 بار4.29 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A515FXXU3BTH4A515FOXM3BTH4روسیه - SER10.0.0One 2.12020-08-24منو - کیبورد582 بار5.14 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A515FXXU3BTH4A515FOLM3BTH3سنگاپور - MM110.0.0One 2.12020-08-24منو - کیبورد72 بار4.52 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A515FXXU3BTH4A515FOJM3BTH4امارات - XSG10.0.0One 2.12020-08-24منو - کیبورد72 بار4.34 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A515FXXS3BTH2A515FOWA3BTF2شیلی - CHL10.0.0One 2.12020-08-11منو - کیبورد64 بار4.65 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A515FXXU3BTGFA515FODM3BTGFهند - INS10.0.0One 2.12020-07-27منو - کیبورد112 بار4.77 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A515FXXS3ATG2A515FOWA3ATD1آرژانتین - CTI10.0.0One 2.12020-07-24منو - کیبورد79 بار4.39 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A515FXXU3BTGBA515FOWB3BTG2اکوادور - EBE10.0.0One 2.12020-07-16منو - کیبورد66 بار4.28 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A515FXXU3BTG9A515FOWO3BTF3برزیل - ZTA10.0.0One 2.12020-07-16منو - کیبورد68 بار4.40 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A515FXXU3BTG1A515FOJM3BTF8اسرائيل - ILO10.0.0One 2.12020-06-30منو - کیبورد69 بار4.39 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A515FZHU3BTF4A515FTGY3BTF4هنگ کنگ - TGY10.0.0One 2.12020-06-09کیبورد75 بار4.02 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A515FXXU3BTF4A515FOJM3BTF4امارات - XSG10.0.0One 2.12020-06-08منو - کیبورد74 بار4.38 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A515FXXU3BTF4A515FOWE3BTF2شیلی - CHE10.0.0One 2.12020-06-08منو - کیبورد85 بار4.75 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A515FXXU3BTE2A515FOWA3BTF1مکزیک - TCE10.0.0One 2.12020-05-11منو - کیبورد58 بار4.59 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A515FXXU3BTD4A515FOJM3BTD5امارات - XSG10.0.0One 2.12020-04-21منو - کیبورد70 بار3.94 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A515FXXS3ATD2A515FOWA3ATD1شیلی - CHO10.0.0One 2.02020-04-02منو - کیبورد69 بار4.39 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A515FXXU3ATC5A515FOWO3ATC1برزیل - ZTA 10.0.0One 2.02020-03-13منو - کیبورد67 بار4.28 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A515FXXU3ATC3A515FOLM3ATC3تایلند - THL10.0.0One 2.02020-03-09منو - کیبورد66 بار4.35 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A515FZHU2ATB4A515FBRI2ATB4تایوان - BRI10.0.0One 2.02020-02-27کیبورد82 بار3.83 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A515FXXU2ATB1A515FOJM2ATB2امارات - XSG10.0.0One 2.02020-02-06منو - کیبورد76 بار4.17 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A515FXXU2ATA8A515FOJM2ATB1امارات - XSG10.0.0One 2.02020-01-22منو - کیبورد113 بار4.15 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A515FXXU1ATA4A515FOJM1ATA4عراق - MID10.0.0One 2.02020-01-15منو - کیبورد92 بار4.14 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A515FXXU1ASL6A515FOJM1ASL6امارات - XSG10.0.0One 2.02019-12-19منو - کیبورد74 بار4.14 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A515FZHU1ASL6A515FTGY1ASL6هنگ کنگ - TGY10.0.0One 2.02019-12-19کیبورد70 بار3.82 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A515FXXU1ASL4A515FOWO1ASL3برزیل - ZTO10.0.0One 2.02019-12-13منو - کیبورد68 بار3.92 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A515FZHU1ASKJA515FTGY1ASKJهنگ کنگ - TGY10.0.0One 2.02019-11-28کیبورد113 بار3.82 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A515FXXU1ASL2A515FOWO1ASL2بولیوی - BVO10.0.0One 2.02019-12-11منو - کیبورد75 بار4.14 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A515FXXU1ASKJA515FOJM1ASKJامارات - XSG10.0.0One 2.02019-11-27منو - کیبورد74 بار4.14 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A515FXXU1ASKKA515FOXM1ASKKروسیه - SER10.0.0One 2.02019-11-27منو - کیبورد74 بار4.87 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
فایل های Combination
شماره ساختنسخه FAنسخه اندرویدلیست تغییراتBIT (BINARY/U/SW REV.)تعداد دانلودحجم فایلدانلود رایگاندانلود ویژه
A515FXXU5AUG1FAQ010.0.0CL22153312511,634 بار1.26 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A515FXXU4ATK2FAQ010.0.0CL20242734432 بار1.26 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A515FXXU4ATJ3FAQ010.0.0CL20068173427 بار1.26 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A515FXXU4ATJ1FAQ010.0.0CL19886266436 بار1.26 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A515FXXU3ATF2FAQ010.0.0CL18944038329 بار1.26 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A515FXXU3ATE3FAQ010.0.0CL18621772320 بار1.26 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A515FXXU3ATD4FAQ010.0.0CL18515541328 بار1.26 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A515FXXU3ATC7FAQ010.0.0CL18309972332 بار1.26 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A515FXXU2ATF1FAQ010.0.0CL18944038225 بار1.26 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A515FXXU2ATE2FAQ010.0.0CL18621772217 بار1.26 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A515FXXU2ATD3FAQ010.0.0CL18515541222 بار1.26 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A515FXXU2ATC6FAQ010.0.0CL18309972218 بار1.26 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A515FXXU2ATB1FAQ010.0.0CL17915943222 بار1.26 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A515FXXU1ATD2FAQ010.0.0CL18515541127 بار1.26 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A515FXXU1ATC5FAQ010.0.0CL18309972122 بار1.26 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A515FXXU1ASL2FAQ010.0.0CL17598424115 بار1.26 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A515FXXU1ASK8FAQ010.0.0CL17313970120 بار1.26 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
سایر فایل های مورد نیاز تعمیرات
نوعنام فایلشماره ساخت - نسخهتوضیحاتحجم فایللینک دانلود
TWRP
CERT
ENG MODEM
ENG SBOOT
ENG BOOT

پرسش ، پاسخ و نظرات کاربران

9 پاسخ

 1. سلام، من میخوام منطقه گوشیمو به ازبکستان تغییر بدم، رام منطقه ازبکو دانلود و نصب میکنم منتهی منطقه میشه روسیه چرا ؟ و چطور میتونم منطقه رو ازبک کنم؟ لطفا راهنمایی کنید باسپاس

  1. با سلام .
   برای تغییر منطقه در گوشی های سامسونگ ، ابتدا فایل رسمی و کامل منطقه مورد نظر را بر روی گوشی رایت کنید .
   سپس از طریق منوی تنظیمات گوشی و یا محیط ریکاوری ، ریست فکتوری ( Wipe All User Data / Reset Factory ) نمایید .
   موفق باشید

   1. سلام مجدد
    آقا همینو که گفتید انجام دادم ولی بازم تغییر نکرد چرا؟!
    گوشیم A51

    1. سلام مجدد .
     امکان دارد که فایل مربوط به منطقه دیگری باشد و به اشتباه منطقه را ذکر کرده باشند .
     از منبع موثق دیگری اقدام به تهیه فایل جدید نمایید .
     موفق باشید

  1. با سلام .
   آخرین نسخه ( تا امروز – 19-12-1400 ) رام مربوط به گوشی سامسونگ گلکسی A51 SM-A515F از کشور ازبکستان با شناسه منطقه CAC و با شماره ساخت A515FXXU5EUL3 جهت دانلود در لیست فایل های پرشین رام قرار داده شد .
   موفق باشید

 2. سلام
  آقا بازم موفق نشدم تغییر منطقه بدم به ازبکستان همش منطقه میشه روسیه با اینکه رام ازبکستان نصب میکنم! چرا؟

  1. با سلام .
   تصویر اطلاعات نرم افزار گوشی فوق را برای بررسی از طریق پیامرسان واتساپ برای پشتیبانی ما ارسال نمایید .
   موفق باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
بازگشت به بالا