فایل های فلش رسمی
شماره ساختنسخه CSCمنطقهنسخه اندرویدرابط کاربرتاریخ ساختزبان فارسیتعداد دانلود حجم فایلدانلود رایگاندانلود ویژه
A750FXXU5CVC1A750FOJM5CVC1ایران - THR10.0.0One 2.02022-03-04منو - کیبورد27 بار3.47 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A750FXXU5CUI1A750FOJM5CUI1ایران - THR10.0.0One 2.02021-09-15منو - کیبورد1,195 بار3.46 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A750FXXU5CUE1A750FOJM5CUE1ایران - THR10.0.0One 2.02021-05-12منو - کیبورد1,259 بار3.46 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A750FXXS5CTI5A750FODM5CTI5هند - INS10.0.0One 2.02020-09-29منو - کیبورد327 بار3.52 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A750FXXS5CTI3A750FOJM5CTI3ایران - THR10.0.0One 2.02020-09-28منو - کیبورد3,795 بار3.44 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A750FXXU4CTG5A750FODM4CTG5هند - INS10.0.0One 2.02020-08-07منو - کیبورد71 بار3.52 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A750FXXU4CTG1A750FOJM4CTG1ایران - THR10.0.0One 2.02020-07-10منو - کیبورد165 بار3.44 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A750FXXS4CTF7A750FODM4CTC9هند - INS10.0.0One 2.02020-06-20منو - کیبورد56 بار3.58 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A750FXXU4CTF4A750FOJM4CTF4اسرائیل - ILO10.0.0One 2.02020-06-08منو - کیبورد58 بار3.44 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A750FXXS4CTF3A750FOJM4CTE5عربستان - ACR10.0.0One 2.02020-06-03منو - کیبورد62 بار3.38 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A750FXXS4CTF1A750FOJM4CTF1ایران - THR10.0.0One 2.02020-06-01منو - کیبورد63 بار3.38 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A750FXXU4CTD2A750FOJM4CTD2اسرائیل - ILO10.0.0One 2.02020-04-20منو - کیبورد66 بار
3.39 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A750FXXU4CTD1A750FOJM4CTE5عربستان - ACR10.0.0One 2.02020-04-06منو - کیبورد83 بار3.38 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A750FXXU4CTC8A750FOJM4CTC8ایران - THR10.0.0One 2.02020-03-27منو - کیبورد56 بار3.38 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A750FXXU4CTC9A750FODM4CTC9هند - INS10.0.0One 2.02020-03-27منو - کیبورد57 بار3.58 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A750FXXU4BTA3A750FODM4BTA3هند - INS9.0.0One 1.02020-01-27منو - کیبورد64 بار3.41 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A750FXXS4BTA1A750FOJM4BTA1ایران - THR9.0.0One 1.02020-01-06منو - کیبورد76 بار3.41 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A750FXXU3BSL2A750FODM3BSL2هند - INS9.0.0One 1.02019-12-02منو - کیبورد62 بار3.39 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A750FXXU3BSL1A750FOJM3BSL1ایران - THR9.0.0One 1.02019-11-29منو - کیبورد72 بار3.19 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A750FXXU2BSH9A750FODM2BSH9هند - INS9.0.0One 1.02019-08-29منو - کیبورد67 بار3.35 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A750FXXU2BSH8A750FOJM2BSH8ایران - THR9.0.0One 1.02019-08-27منو - کیبورد76 بار3.16 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A750FXXU1BSG1A750FOJM1BSG1ایران - THR9.0.0One 1.02019-07-02منو - کیبورد64 بار3.15 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A750FXXU1BSF4A750FODM1BSF4هند - INS9.0.0One 1.02019-06-19منو - کیبورد74 بار3.26 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A750FXXU1ASB2A750FODM1ASB2هند - INS8.0.0EXPERIENCE 9.02019-02-19منو - کیبورد57 بار3.16 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A750FXXU1ARK7A750FOJM1ARK5ایران - THR8.0.0EXPERIENCE 9.02018-11-23منو - کیبورد122 بار3.07 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
فایل های Combination
مدلشماره ساختنسخه اندرویدتاریخ ساختتعداد دانلودحجم فایلدانلود رایگاندانلود ویژه
SM-A750FA750FXXU3ASK18.0.02019-1156 بار908.07 مگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
SM-A750FA750FXXU2ASH18.0.02019-0862 بار908.07 مگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
SM-A750FA750FXXU1ASB18.0.02019-0288 بار908.36 مگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
سایر فایل های مورد نیاز تعمیرات
نوعنام فایلشماره ساخت - نسخهتوضیحاتحجم فایلدانلود رایگاندانلود ویژه
ROOTA750F_ROOT-روت A750F به همراه آموزش 15 MBدانلود

پرسش ، پاسخ و نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
بازگشت به بالا