فایل های فلش رسمی
شماره ساختنسخه CSCمنطقهنسخه اندرویدرابط کاربرتاریخ ساختزبان فارسیتعداد دانلودحجم فایلدانلود رایگاندانلود ویژه
G970FXXUEHVC6G970FOXMEHVC6ایران - THR12.0.0One 4.12022-03-07منو - کیبورد11 بار5.90 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
G970FXXSEGVA9G970FOXMEGVA4ایران - THR12.0.0One 4.12022-01-27منو - کیبورد21 بار5.87 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
G970FXXUEGVA4G970FOXMEGVA4ایران - THR12.0.0One 4.12022-01-12منو - کیبورد28 بار5.87 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
G970FXXSEFUL1G970FOXMEFUJ2ایران - THR11.0.0One 3.12021-12-01منو - کیبورد44 بار5.38 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
G970FXXSEFUJ2G970FOXMEFUJ2ایران - THR11.0.0One 3.12021-10-20منو - کیبورد26 بار5.38 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
G970FXXSDFUI5G970FOXMDFUI5ایران - THR11.0.0One 3.12021-09-30منو - کیبورد36 بار5.38 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
G970FXXSCFUH5G970FOXMCFUH3ایران - THR11.0.0One 3.12021-08-26منو - کیبورد32 بار5.38 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
G970FXXU8CTG4G970FOXM8CTG4ایران - THR10.0.0One 2.12020-07-16منو - کیبورد66 بار5.07 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
G970FXXS7CTG1G970FOXM7CTF1ایران - THR10.0.0One 2.12020-07-12منو - کیبورد80 بار5.06 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
G970FXXU7CTF1G970FOXM7CTF1ایران - THR10.0.0One 2.12020-06-03منو - کیبورد57 بار5.06 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
G970FXXS5CTD1G970FOXM5CTD1ایران - THR10.0.0One 2.12020-04-17منو - کیبورد54 بار5.08 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
G970FXXU4CTC9G970FXXU4CTC9ایران - THR10.0.0One 2.12020-03-20منو - کیبورد58 بار5.08 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
G970FXXS4BTB3G970FOXM4BTA8ایران - THR10.0.0One 2.02020-02-13منو - کیبورد56 بار5.05 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
G970FXXU4BTA8G970FOXM4BTA8ایران - THR10.0.0One 2.02020-01-22منو - کیبورد63 بار5.05 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
G970FXXS3BSL4G970FOXM3BSKOایران - THR9.0.0One 1.1 2019-12-13منو - کیبورد60 بار5.04 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
G970FXXU3BSKOG970FOXM3BSKOایران - THR9.0.0One 1.1 2019-11-26منو - کیبورد62 بار5.04 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
G970FXXS3ASJGG970FOXM3ASJDایران - THR9.0.0One 1.1 2019-10-26منو - کیبورد63 بار4.94 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
G970FXXU3ASJDG970FOXM3ASJDایران - THR9.0.0One 1.1 2019-10-23منو - کیبورد67 بار4.94 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
G970FXXU3ASIGG970FOXM3ASIEایران - THR9.0.0One 1.1 2019-09-18منو - کیبورد60 بار4.93 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
G970FXXU3ASH6G970FOXM3ASH3ایران - THR9.0.0One 1.12019-08-22منو - کیبورد70 بار4.80 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
G970FXXU2ASF3G970FOXM2ASF3ایران - THR9.0.0One 1.1 2019-06-17منو - کیبورد90 بار4.77 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
G970FXXU1ASE7G970FOXM1ASE5ایران - THR9.0.0One 1.1 2019-05-31منو - کیبورد65 بار4.77 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
G970FXXU1ASD5G970FOXM1ASD4ایران - THR9.0.0One 1.12019-04-16منو - کیبورد57 بار4.80 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
G970FXXU1ASBAG970FOXM1ASBAایران - THR9.0.0One 1.12019-02-01منو - کیبورد76 بار4.79 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
فایل های Combination
مدلشماره ساختنسخه اندرویدتاریخ ساختحجم فایللینک دانلود
سایر فایل های مورد نیاز تعمیرات
نوعنام فایلشماره ساخت - نسخهتوضیحاتحجم فایللینک دانلود
TWRP
CERT
ENG MODEM
ENG SBOOT
ENG BOOT

پرسش ، پاسخ و نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
بازگشت به بالا