فایل‌‌‌های فلش رسمی
شماره ساختنسخه CSCمنطقهنسخه اندرویدرابط کاربرتاریخ ساختزبان فارسیتعداد دانلودحجم فایلدانلود رایگاندانلود ویژه
N950FXXSDDTG8N950FOXMDDTG5هند - INS9.0.0One 1.02020-08-24منو - کیبورد57 بار4.28 گیگابایتدانلود
15,000 ریال – خرید
N950FXXUDDTH1N950FOXMDDTH1ایران - THR9.0.0One 1.02020-08-21منو - کیبورد564 بار4.33 گیگابایتدانلود
15,000 ریال – خرید
N950FXXSDDTG5N950FOXMDDTG5هند - INS9.0.0One 1.02020-07-29منو - کیبورد28 بار4.28 گیگابایتدانلود
15,000 ریال – خرید
N950FXXSCDTF1N950FOXMCDTF1ایران - THR9.0.0One 1.02020-06-23منو - کیبورد64 بار4.28 گیگابایتدانلود
15,000 ریال – خرید
N950FXXSBDTEGN950FOXMBDTE1هند - INS9.0.0One 1.02020-05-26منو - کیبورد40 بار4.28 گیگابایتدانلود
15,000 ریال – خرید
N950FXXSBDTEDN950FOXMBDTE1ایران - THR9.0.0One 1.02020-05-21منو - کیبورد30 بار4.28 گیگابایتدانلود
15,000 ریال – خرید
N950FXXSADTC4N950FOXMADTB1ایران - THR9.0.0One 1.02020-03-18منو - کیبورد23 بار4.28 گیگابایتدانلود
15,000 ریال – خرید
N950FXXSADTB2N950FOXMADTB1هند - INS9.0.0One 1.02020-03-02منو - کیبورد24 بار4.28 گیگابایتدانلود
15,000 ریال – خرید
N950FXXSADTB1N950FOXMADTB1امارات - XSG9.0.0One 1.02020-02-26منو - کیبورد20 بار4.28 گیگابایتدانلود
15,000 ریال – خرید
N950FXXS9DTA5N950FOXM9DTA1هند - INS9.0.0One 1.02020-02-06منو - کیبورد92 بار4.28 گیگابایتدانلود
15,000 ریال – خرید
N950FXXS9DTA1N950FOXM9DTA1ایران - THR9.0.0One 1.02020-01-30منو - کیبورد22 بار4.28 گیگابایتدانلود
15,000 ریال – خرید
N950FXXS8DSL3N950FOXM8DSK1ایران - THR9.0.0One 1.02019-12-18منو - کیبورد22 بار4.28 گیگابایتدانلود
15,000 ریال – خرید
N950FXXS8DSK5N950FOXM8DSK1ایران - THR9.0.0One 1.02019-11-20منو - کیبورد20 بار4.28 گیگابایتدانلود
15,000 ریال – خرید
N950FXXU7DSJ1N950FOXM7DSJ1ایران - THR9.0.0One 1.02019-10-01منو - کیبورد20 بار4.28 گیگابایتدانلود
15,000 ریال – خرید
N950FXXS7DSHCN950FOXM7DSG1ایران - THR9.0.0One 1.02019-08-30منو - کیبورد21 بار4.26 گیگابایتدانلود
15,000 ریال – خرید
N950FXXS7DSH1N950FOXM7DSG1ایران - THR9.0.0One 1.02019-07-31منو - کیبورد17 بار4.25 گیگابایتدانلود
15,000 ریال – خرید
N950FXXSDDTG1N950FOXMDDTG1ایران - THR9.0.0One 1.02020-07-20منو - کیبورد29 بار4.28 گیگابایتدانلود
15,000 ریال – خرید
N950FXXS7DSG1N950FOXM7DSG1ایران - THR9.0.0One 1.02019-07-08منو - کیبورد23 بار4.24 گیگابایتدانلود
15,000 ریال – خرید
N950FXXU6DSF6N950FOXM6DSF6ایران - THR9.0.0One 1.02019-06-20منو - کیبورد27 بار4.25 گیگابایتدانلود
15,000 ریال – خرید
N950FXXU6DSD5N950FOXM6DSD5ایران - THR9.0.0One 1.02019-04-26منو - کیبورد24 بار4.24 گیگابایتدانلود
15,000 ریال – خرید
N950FXXS5DSC5N950FOXM5DSB2ایران - THR9.0.0One 1.02019-03-25منو - کیبورد28 بار4.22 گیگابایتدانلود
15,000 ریال – خرید
N950FXXS5DSB4N950FOXM5DSB2ایران - THR9.0.0One 1.02019-02-25منو - کیبورد23 بار4.22 گیگابایتدانلود
15,000 ریال – خرید
N950FXXS5CSA1N950FOXM5CRHAایران - THR8.0.0EXPERIENCE 9.02019-01-02منو - کیبورد51 بار4.05 گیگابایتدانلود
15,000 ریال – خرید
N950FXXS5CRK4N950FOXM5CRHAایران - THR8.0.0EXPERIENCE 9.02018-11-28منو - کیبورد57 بار4.05 گیگابایتدانلود
15,000 ریال – خرید
N950FXXS5CRJ1N950FOXM5CRHAایران - THR8.0.0EXPERIENCE 9.02018-10-01منو - کیبورد22 بار4.05 گیگابایتدانلود
15,000 ریال – خرید
N950FXXS5CRJ6N950FOXM5CRHAایران - THR8.0.0EXPERIENCE 9.02018-10-01منو - کیبورد32 بار4.05 گیگابایتدانلود
15,000 ریال – خرید
N950FXXU5CRHAN950FOXM5CRHAایران - THR8.0.0EXPERIENCE 9.02018-08-31منو - کیبورد24 بار4.05 گیگابایتدانلود
15,000 ریال – خرید
N950FXXU4CRGAN950FOXM4CRGAایران - THR8.0.0EXPERIENCE 9.02018-07-25منو - کیبورد21 بار4.03 گیگابایتدانلود
15,000 ریال – خرید
N950FXXS4CRG1N950FOXM4CRG4ایران - THR8.0.0EXPERIENCE 9.02018-07-02منو - کیبورد30 بار4.02 گیگابایتدانلود
15,000 ریال – خرید
N950FXXU3CRF4N950FOXM3CRF7ایران - THR8.0.0EXPERIENCE 9.02018-06-14منو - کیبورد24 بار4.02 گیگابایتدانلود
15,000 ریال – خرید
N950FXXS3CRF1N950FOXM3CRE5ایران - THR8.0.0EXPERIENCE 9.02018-06-04منو - کیبورد25 بار3.99 گیگابایتدانلود
15,000 ریال – خرید
N950FXXS3CRD2N950FOXM3CRC1ایران - THR8.0.0EXPERIENCE 9.02018-04-04منو - کیبورد27 بار3.96 گیگابایتدانلود
15,000 ریال – خرید
N950FXXU3CRE5N950FOXM3CRE5ایران - THR8.0.0EXPERIENCE 9.02018-05-17منو - کیبورد22 بار3.99 گیگابایتدانلود
15,000 ریال – خرید
N950FXXU3CRC1N950FOXM3CRC1ایران - THR8.0.0EXPERIENCE 9.02018-03-02منو - کیبورد24 بار3.96 گیگابایتدانلود
15,000 ریال – خرید
N950FXXU3BRA8N950FOXM2BRA1ایران - THR7.1.1EXPERIENCE 8.52018-01-26منو - کیبورد25 بار3.70 گیگابایتدانلود
15,000 ریال – خرید
N950FXXU2BQKGN950FOXM2BQKGایران - THR7.1.1EXPERIENCE 8.52017-11-30منو - کیبورد36 بار3.69 گیگابایتدانلود
15,000 ریال – خرید
N950FXXU1AQI1N950FOXM1AQHFایران - THR7.1.1EXPERIENCE 8.52017-09-01منو - کیبورد18 بار3.65 گیگابایتدانلود
15,000 ریال – خرید
N950FXXU1AQH9N950FOXM1AQH9ایران - THR7.1.1EXPERIENCE 8.52017-08-29منو - کیبورد23 بار3.65 گیگابایتدانلود
15,000 ریال – خرید
فایل‌‌‌های Combination
مدلشماره ساختنسخه اندرویدتاریخ ساختحجم فایلدانلود رایگاندانلود ویژه
SM-N950FN950FXXUAATD17.02020-041022 MBدانلود
SM-N950FN950FXXU9ATB17.02020-021022 MBدانلود
SM-N950FN950FXXU8ASK17.02019-111022 MBدانلود
SM-N950FN950FXXU7ASG17.02019-071022 MBدانلود
SM-N950FN950FXXU6ASD17.02019-041022 MBدانلود
SM-N950FN950FXXU5ARI17.02018-091022 MBدانلود
SM-N950FN950FXXU4ARG17.02018-071022 MBدانلود
SM-N950FN950FXXU3ARA57.02018-011022 MBدانلود
SM-N950FN950FXXU2ARA47.02018-011022 MBدانلود
SM-N950FN950FDXXU1AQH77.02017-081015 MBدانلود
سایر فایل‌‌‌های مورد نیاز تعمیرات
نوعنام فایلشماره ساخت - نسخهتوضیحاتحجم فایللینک دانلود
TWRP
CERT
ENG MODEM
ENG SBOOT
ENG BOOT
ویرایش کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بازگشت به بالا