فایل های فلش رسمی
شماره ساختنسخه CSCمنطقهنسخه اندرویدرابط کاربریتاریخ ساختزبان فارسیتعداد دانلودحجم فایلدانلود رایگاندانلود ویژه
N975FXXS8HVE9N975FOSW8HVE5امارات - XSG12.0.0One 4.12022-05-25منو - کیبورد5 بار7.56 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
N975FXXS8HVE9N975FOXM8HVE5امارات - XSG12.0.0One 4.12022-05-25منو - کیبورد9 بار6.58 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
N975FXXU8HVE5N975FOSW8HVE5امارات - XSG12.0.0One 4.12022-05-09منو - کیبورد13 بار7.56 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
N975FXXU8HVE5N975FOXM8HVE5امارات - XSG12.0.0One 4.12022-05-09منو - کیبورد12 بار6.58 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
N975FXXS7HVD6N975FOSW7HVD5امارات - XSG12.0.0One 4.12022-04-14منو - کیبورد14 بار7.57 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
N975FXXS7HVD6N975FOXM7HVC6امارات - XSG12.0.0One 4.12022-04-14منو - کیبورد16 بار6.58 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
N975FXXU7HVC6N975FOXM7HVC6امارات - XSG12.0.0One 4.12022-03-07منو - کیبورد20 بار6.58 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
N975FXXS7FUL2N975FOSW7FUH3امارات - XSG11.0.0One 3.12021-12-06منو - کیبورد16 بار6.02 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
N975FXXS7FUI1N975FOXM7FUH3امارات - XSG11.0.0One 3.12021-08-31منو - کیبورد6,201 بار6.02 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
N975FXXU6FUCDN975FOXM6FUCDامارات - XSG11.0.0One 3.12021-03-23منو - کیبورد26 بار5.92 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
N975FXXU6CTGDN975FOXM6CTG8امارات - XSG10.0.0One 2.02020-07-27منو - کیبورد73 بار5.71 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
N975FXXS5CTG1N975FOXM5CTFAامارات - XSG10.0.0One 2.02020-07-02منو - کیبورد73 بار5.71 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
N975FXXU4CTE9N975FOXM4CTE9امارات - XSG10.0.0One 2.02020-05-26منو - کیبورد84 بار5.71 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
N975FXXS4CTD1N975FOXM4CTD1امارات - XSG10.0.0One 2.02020-04-20منو - کیبورد76 بار5.71 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
N975FXXU3CTC9N975FOXM3CTC7امارات - XSG10.0.0One 2.02020-03-20منو - کیبورد78 بار5.71 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
N975FXXU2BTB5N975FOXM2BTB3امارات - XSG10.0.0One 2.02020-02-13منو - کیبورد21 بار5.63 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
N975FXXS1BSLDN975FOXM1BSL9امارات - XSG10.0.0One 2.02019-12-20منو - کیبورد75 بار5.64 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
N975FXXU1BSL7N975FOXM1BSL9امارات - XSG10.0.0One 2.02019-12-10منو - کیبورد65 بار5.64 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
N975FXXS1ASJGN975FOXM1ASJ2امارات - XSG9.0.0One 1.02019-10-26منو - کیبورد66 بار5.47 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
N975FXXU1ASJ2N975FOXM1ASJ2امارات - XSG9.0.0One 1.02019-10-01منو - کیبورد73 بار5.47 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
فایل های Combination
شماره ساختنسخه FAنسخه اندرویدلیست تغییراتBIT (BINARY/U/SW REV.)تعداد دانلودحجم فایلدانلود رایگاندانلود ویژه
N975FXXU7AUD1FA909.0.0CL21528523721 بار1.91 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
N975FXXU6ATL1FA909.0.0CL20438669618 بار1.91 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
N975FXXU6ATG2FA909.0.0CL19330887614 بار1.91 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
N975FXXU5ATF1FA909.0.0CL19021611517 بار1.91 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
N975FXXU4ATD1FA909.0.0CL18544926415 بار1.91 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
N975FXXU3ATB2FA909.0.0CL18068261317 بار1.91 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
N975FXXU2ATB1FA909.0.0CL17917129213 بار1.91 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
N975FXXU1ASH3FA909.0.0CL16609933114 بار1.91 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
سایر فایل های مورد نیاز تعمیرات
نوعنام فایلشماره ساخت - نسخهتوضیحاتحجم فایلدانلود ویژه
DUMPSM-N975F U1 Dump UFS Dead Boot Repairباینری U1فایل دامپ UFS مدل SM-N975F باینری U1 101.04 مگابایت
200,000 ریال – خرید

پرسش ، پاسخ و نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
بازگشت به بالا