• قبل از دانلود و استفاده از فایل ها حتما از مطابقت مدل تجاری دستگاه و فایل مطمین شوید .
فایل های فلش رسمی
مدلنسخه اندرویدنسخه MIUIنوع فایلمنطقهتاریخ انتشارزبان فارسیتعداد دانلودحجم فایلدانلود رایگاندانلود ویژه
PLATINA10.0V12.0.3.0.QDTMIXMFastboot Stableجهانی - GLOBAL2020-09-14منو - کیبورد40 بار2.40 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
PLATINA10.0V12.0.3.0.QDTMIXMZIP Stableجهانی - GLOBAL2020-09-14منو - کیبورد35 بار1.94 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
PLATINA10.0V12.0.1.0.QDTCNXMZIP Stableچین - China2020-07-23کیبورد20 بار2.08 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
PLATINA10.0V12.0.1.0.QDTCNXMFastboot Stableچین - China2020-07-23کیبورد22 بار2.72 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
PLATINA10.0V12.0.1.0.QDTCNXMZIP Stableاروپا - EEA2020-07-23کیبورد17 بار2.02 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
PLATINA10.0V11.0.3.0.QDTMIXMFastboot Stableجهانی - GLOBAL2020-07-07منو - کیبورد24 بار2.31 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
PLATINA10.0V11.0.2.0.QDTMIXMFastboot Stableجهانی - GLOBAL2020-05-08منو - کیبورد21 بار2.31 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
PLATINA10.0V11.0.2.0.QDTCNXMZIP Stableچین - China2020-04-21کیبورد18 بار2.13 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
PLATINA10.0V11.0.2.0.QDTCNXMFastboot Stableچین - China2020-04-21کیبورد16 بار2.62 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
PLATINA10.0V11.0.2.0.QDTCNXMZIP Stableاروپا - EEA2020-04-21کیبورد24 بار1.70 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
PLATINA10.0V11.0.1.0.QDTMIXMFastboot Stableجهانی - GLOBAL2020-03-10منو - کیبورد21 بار2.37 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
PLATINA10.0V11.0.1.0.QDTCNXMZIP Stableچین - China2020-02-17کیبورد19 بار2.11 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
PLATINA10.0V11.0.1.0.QDTCNXMFastboot Stableچین - China2020-02-17کیبورد18 بار2.60 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
PLATINA10.0V11.0.1.0.QDTCNXMZIP Stableاروپا - EEA2020-02-17کیبورد26 بار1.64 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
PLATINA9.0V11.0.8.0.PDTMIXMFastboot Stableجهانی - GLOBAL2020-01-06منو - کیبورد18 بار2.60 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
PLATINA9.0V11.0.8.0.PDTMIXMZIP Stableجهانی - GLOBAL2020-01-06منو - کیبورد18 بار1.76 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
PLATINA9.0V11.0.4.0.PDTCNXMZIP Stableچین - China2019-12-13کیبورد17 بار2.07 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
PLATINA9.0V11.0.4.0.PDTCNXMFastboot Stableچین - China2019-12-13کیبورد19 بار2.55 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
PLATINA9.0V11.0.4.0.PDTCNXMZIP Stableاروپا - EEA2019-12-13کیبورد22 بار1.53 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
PLATINA9.0V11.0.7.0.PDTMIXMFastboot Stableجهانی - GLOBAL2019-12-13منو - کیبورد21 بار2.60 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
PLATINA9.0V11.0.2.0.PDTCNXMZIP Stableچین - China2019-09-20کیبورد17 بار2.05 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
PLATINA9.0V11.0.2.0.PDTCNXMZIP Stableاروپا - EEA2019-09-20کیبورد19 بار1.51 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
PLATINA9.0V11.0.2.0.PDTCNXMFastboot Stableچین - China2019-09-20کیبورد17 بار2.57 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
PLATINA10.0V11.0.1.0.QDTRUXMZIP Stableروسیه - Russianکیبورد20 بار1.81 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
PLATINA10.0V11.0.2.0.QDTRUXMZIP Stableروسیه - Russianکیبورد23 بار1.84 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
PLATINA9.0V11.0.5.0.PDTRUXMZIP Stableروسیه - Russianکیبورد19 بار1.75 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
PLATINA9.0V11.0.6.0.PDTRUXMZIP Stableروسیه - Russianکیبورد19 بار1.76 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
PLATINA9.0V11.0.7.0.PDTRUXMZIP Stableروسیه - Russianکیبورد21 بار1.76 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
PLATINA10.0V12.0.1.0.QDTRUXMZIP Stableروسیه - Russianکیبورد18 بار1.93 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
PLATINA10.0V11.0.1.0.QDTRUXMFastboot Stableروسیه - Russianکیبورد20 بار2.33 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
PLATINA9.0V11.0.5.0.PDTRUXMFastboot Stableروسیه - Russianکیبورد19 بار2.62 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
PLATINA9.0V11.0.6.0.PDTRUXMFastboot Stableروسیه - Russianکیبورد19 بار2.60 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
PLATINA9.0V11.0.7.0.PDTRUXMFastboot Stableروسیه - Russianکیبورد27 بار2.60 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
PLATINA10.0V12.0.1.0.QDTRUXMFastboot Stableروسیه - Russianکیبورد20 بار2.39 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
سایر فایل های مورد نیاز تعمیرات
نوعنام فایلشماره ساخت - نسخهتوضیحاتتعداد دانلودحجم فایللینک دانلود
TWRP

پرسش ، پاسخ و نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بازگشت به بالا