• قبل از دانلود و استفاده از فایل‌ها حتما از مطابقت مدل تجاری دستگاه و فایل مطمین شوید.
فایل‌‌‌های فلش رسمی
مدلنسخه اندرویدنسخه MIUIنوع فایلمنطقهتاریخ انتشارزبان فارسیتعداد دانلودحجم فایلدانلود رایگاندانلود ویژه
LAURELSPROUT10.0.0V11.0.1.0.QFQEUXMFastboot Stable اروپا - EEA2020-04-24کیبورد16 بار1.96 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
LAURELSPROUT9.0V10.3.16.0.PFQMIXMZIP Stableجهانی - GLOBAL2020-03-25منو - کیبورد53 بار1.22 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
LAURELSPROUT9.0V10.3.14.0.PFQMIXMZIP Stableجهانی - GLOBAL2020-02-27منو - کیبورد47 بار1.21 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
LAURELSPROUT9.0V10.3.13.0.PFQMIXMFastboot Stable جهانی - GLOBAL2020-01-19منو - کیبورد23 بار1.89 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
LAURELSPROUT9.0V10.3.13.0.PFQMIXMZIP Stableجهانی - GLOBAL2020-01-19منو - کیبورد53 بار1.22 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
LAURELSPROUT9.0V10.3.14.0.PFQEUXMFastboot Stable اروپا - EEA2020-01-16کیبورد14 بار1.89 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
LAURELSPROUT9.0V10.3.12.0.PFQMIXMZIP Stable جهانی - GLOBAL2019-12-18منو - کیبورد52 بار1.21 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
LAURELSPROUT9.0V10.3.13.0.PFQEUXM Fastboot Stable اروپا - EEA2019-12-11کیبورد17 بار1.89 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
LAURELSPROUT9.0V10.3.9.0.PFQMIXMZIP Stableجهانی - GLOBAL2019-11-15منو - کیبورد56 بار1.21 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
LAURELSPROUT9.0V10.3.8.0.PFQMIXMFastboot Stable جهانی - GLOBAL2019-10-17منو - کیبورد34 بار1.88 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
LAURELSPROUT9.0V10.3.8.0.PFQMIXMZIP Stableجهانی - GLOBAL2019-10-17منو - کیبورد57 بار1.21 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
LAURELSPROUT9.0V10.3.6.0.PFQMIXMZIP Stableجهانی - GLOBAL2019-09-06منو - کیبورد54 بار1.19 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
LAURELSPROUT9.0V10.3.4.0.PFQMIXMZIP Stableجهانی - GLOBAL2019-08-31منو - کیبورد56 بار1.19 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
LAURELSPROUT9.0V10.3.4.0.PFQMIXM_9.0Fastboot Stable جهانی - GLOBAL2019-08-31منو - کیبورد48 بار1.81 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
LAURELSPROUT9.0V10.3.7.0.PFQEUXMFastboot Stable اروپا - EEA2019-08-14کیبورد17 بار1.81 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
LAURELSPROUT9.0V10.3.12.0.PFQEUX
M_9.0
Fastboot Stable اروپا - EEA2019-08-14کیبورد17 بار1.88 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
سایر فایل‌‌‌های مورد نیاز تعمیرات
نوعنام فایلشماره ساخت - نسخهتوضیحاتتعداد دانلودحجم فایللینک دانلود
TWRP
ویرایش کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بازگشت به بالا