A015MUBU4BUDB_A015MOWA4BUD8_PET

Samsung Galaxy A01

برای دانلود رایگان و ویژه سایر نسخه‌‌‌های اندروید گوشی Samsung Galaxy A01 SM-A015M به صفحه رسمی‌آن در پرشین رام مراجعه نمایید. آدرس صفحه رسمی‌در پرشین رام: https://www.persianrom.com/SM-A015M

A015GXXU4BUE2_A015GODM4BUE2_SLK

Samsung Galaxy A01

برای دانلود رایگان و ویژه سایر نسخه‌‌‌های اندروید گوشی Samsung Galaxy A01 SM-A015G به صفحه رسمی‌آن در پرشین رام مراجعه نمایید. آدرس صفحه رسمی‌در پرشین رام: https://www.persianrom.com/SM-A015G

A013MUBU1ATG5_A013MPET1ATG1_PET

Samsung Galaxy A01 Core

برای دانلود رایگان و ویژه سایر نسخه‌‌‌های اندروید گوشی Samsung Galaxy A01 Core SM-A013M به صفحه رسمی‌آن در پرشین رام مراجعه نمایید. آدرس صفحه رسمی‌در پرشین رام: https://www.persianrom.com/SM-A013M

A013MUBS1ATL1_A013MPET1ATG1_PET

Samsung Galaxy A01 Core

برای دانلود رایگان و ویژه سایر نسخه‌‌‌های اندروید گوشی Samsung Galaxy A01 Core SM-A013M به صفحه رسمی‌آن در پرشین رام مراجعه نمایید. آدرس صفحه رسمی‌در پرشین رام: https://www.persianrom.com/SM-A013M

A013MUBS2AUB1_A013MPET2AUB1_PET

Samsung Galaxy A01 Core

برای دانلود رایگان و ویژه سایر نسخه‌‌‌های اندروید گوشی Samsung Galaxy A01 Core SM-A013M به صفحه رسمی‌آن در پرشین رام مراجعه نمایید. آدرس صفحه رسمی‌در پرشین رام: https://www.persianrom.com/SM-A013M

A013MUBS2AUF3_A013MPET2AUB1_PET

Samsung Galaxy A01 Core

برای دانلود رایگان و ویژه سایر نسخه‌‌‌های اندروید گوشی Samsung Galaxy A01 Core SM-A013M به صفحه رسمی‌آن در پرشین رام مراجعه نمایید. آدرس صفحه رسمی‌در پرشین رام: https://www.persianrom.com/SM-A013M

A013GXXU4AUG4_A013GOJM4AUG4_XSG

Samsung Galaxy A01 Core

برای دانلود رایگان و ویژه سایر نسخه‌‌‌های اندروید گوشی Samsung Galaxy A01 Core SM-A013G به صفحه رسمی‌آن در پرشین رام مراجعه نمایید. آدرس صفحه رسمی‌در پرشین رام: https://www.persianrom.com/SM-A013G

A013FPUU3AUF1_A013FSER3AUF1_SER

Samsung Galaxy A01 Core

برای دانلود رایگان و ویژه سایر نسخه‌‌‌های اندروید گوشی Samsung Galaxy A01 Core SM-A013F به صفحه رسمی‌آن در پرشین رام مراجعه نمایید. آدرس صفحه رسمی‌در پرشین رام: https://www.persianrom.com/SM-A013F

A107FXXU8CUG2_A107FOJM8CUG1_XSG

Samsung Galaxy A10s

برای دانلود رایگان و ویژه سایر نسخه‌‌‌های اندروید گوشی Samsung Galaxy A10s SM-A107F به صفحه رسمی‌آن در پرشین رام مراجعه نمایید. آدرس صفحه رسمی‌در پرشین رام: https://www.persianrom.com/SM-A107F

A107FXXU8BUF1_A107FOJM8BUF1_XSG

Samsung Galaxy A10s

برای دانلود رایگان و ویژه سایر نسخه‌‌‌های اندروید گوشی Samsung Galaxy A10s SM-A107F به صفحه رسمی‌آن در پرشین رام مراجعه نمایید. آدرس صفحه رسمی‌در پرشین رام: https://www.persianrom.com/SM-A107F

G920FXXS6ETK2_G920FVIM6ETJC_VIM_FAC

Samsung Galaxy S6

برای دانلود رایگان و ویژه سایر نسخه‌‌‌های اندروید گوشی Samsung Galaxy S6 SM-G920F به صفحه رسمی‌آن در پرشین رام مراجعه نمایید. آدرس صفحه رسمی‌در پرشین رام: https://www.persianrom.com/SM-G920F

TB-8504X_USR_S001031_1912041525_Q12000_ROW

Lenovo Tab 4 8

برای دانلود رایگان و ویژه سایر نسخه‌‌‌های اندروید گوشی Lenovo Tab 4 8 TB-8504X به صفحه رسمی‌آن در پرشین رام مراجعه نمایید. آدرس صفحه رسمی‌در پرشین رام: https://www.persianrom.com/Lenovo-TB-8504X

TB-8504X_USR_S000050_1805021747_Q12000_ROW_OTAFull_Factory_Update

Lenovo Tab 4 8

برای دانلود رایگان و ویژه سایر نسخه‌‌‌های اندروید گوشی Lenovo Tab 4 8 TB-8504X به صفحه رسمی‌آن در پرشین رام مراجعه نمایید. آدرس صفحه رسمی‌در پرشین رام: https://www.persianrom.com/Lenovo-TB-8504X

TB-8504X_USR_S000046_1711250620_Q12000_ROW_FAC

Lenovo Tab 4 8

برای دانلود رایگان و ویژه سایر نسخه‌‌‌های اندروید گوشی Lenovo Tab 4 8 TB-8504X به صفحه رسمی‌آن در پرشین رام مراجعه نمایید. آدرس صفحه رسمی‌در پرشین رام: https://www.persianrom.com/Lenovo-TB-8504X

TB-8504X_USR_S000037_1709100629_Q12000_ROW_FAC

Lenovo Tab 4 8

برای دانلود رایگان و ویژه سایر نسخه‌‌‌های اندروید گوشی Lenovo Tab 4 8 TB-8504X به صفحه رسمی‌آن در پرشین رام مراجعه نمایید. آدرس صفحه رسمی‌در پرشین رام: https://www.persianrom.com/Lenovo-TB-8504X

TB-8504X_USR_S000011_1907100918_Q12000_ROW

Lenovo Tab 4 8

برای دانلود رایگان و ویژه سایر نسخه‌‌‌های اندروید گوشی Lenovo Tab 4 8 TB-8504X به صفحه رسمی‌آن در پرشین رام مراجعه نمایید. آدرس صفحه رسمی‌در پرشین رام: https://www.persianrom.com/Lenovo-TB-8504X

TB-8504F_USR_S140008_1902151710_Q12000_UK

Lenovo Tab 4 8

برای دانلود رایگان و ویژه سایر نسخه‌‌‌های اندروید گوشی Lenovo Tab 4 8 TB-8504F به صفحه رسمی‌آن در پرشین رام مراجعه نمایید. آدرس صفحه رسمی‌در پرشین رام: https://www.persianrom.com/Lenovo-TB-8504F

TB-8504F_USR_S140004_1807121212_Q12000_UK_GB

Lenovo Tab 4 8

برای دانلود رایگان و ویژه سایر نسخه‌‌‌های اندروید گوشی Lenovo Tab 4 8 TB-8504F به صفحه رسمی‌آن در پرشین رام مراجعه نمایید. آدرس صفحه رسمی‌در پرشین رام: https://www.persianrom.com/Lenovo-TB-8504F

TB-8504F_USR_S130004_1902221150_Q12000_SCP

Lenovo Tab 4 8

برای دانلود رایگان و ویژه سایر نسخه‌‌‌های اندروید گوشی Lenovo Tab 4 8 TB-8504F به صفحه رسمی‌آن در پرشین رام مراجعه نمایید. آدرس صفحه رسمی‌در پرشین رام: https://www.persianrom.com/Lenovo-TB-8504F

TB-8504F_USR_S120010_1901181601_Q12000_HFT

Lenovo Tab 4 8

برای دانلود رایگان و ویژه سایر نسخه‌‌‌های اندروید گوشی Lenovo Tab 4 8 TB-8504F به صفحه رسمی‌آن در پرشین رام مراجعه نمایید. آدرس صفحه رسمی‌در پرشین رام: https://www.persianrom.com/Lenovo-TB-8504F

TB-8504F_USR_S001019_1909091114_Q12000_ROW

Lenovo Tab 4 8

برای دانلود رایگان و ویژه سایر نسخه‌‌‌های اندروید گوشی Lenovo Tab 4 8 TB-8504F به صفحه رسمی‌آن در پرشین رام مراجعه نمایید. آدرس صفحه رسمی‌در پرشین رام: https://www.persianrom.com/Lenovo-TB-8504F

TB-8504F_USR_S000060_1808281845_Q12000_ROW_SVC

Lenovo Tab 4 8

برای دانلود رایگان و ویژه سایر نسخه‌‌‌های اندروید گوشی Lenovo Tab 4 8 TB-8504F به صفحه رسمی‌آن در پرشین رام مراجعه نمایید. آدرس صفحه رسمی‌در پرشین رام: https://www.persianrom.com/Lenovo-TB-8504F

TB-8504F_USR_S000052_1801151427_Q12000_ROW_SVC

Lenovo Tab 4 8

برای دانلود رایگان و ویژه سایر نسخه‌‌‌های اندروید گوشی Lenovo Tab 4 8 TB-8504F به صفحه رسمی‌آن در پرشین رام مراجعه نمایید. آدرس صفحه رسمی‌در پرشین رام: https://www.persianrom.com/Lenovo-TB-8504F

TB-8504F_USR_S000050_1711250656_Q12000_ROW_FAC

Lenovo Tab 4 8

برای دانلود رایگان و ویژه سایر نسخه‌‌‌های اندروید گوشی Lenovo Tab 4 8 TB-8504F به صفحه رسمی‌آن در پرشین رام مراجعه نمایید. آدرس صفحه رسمی‌در پرشین رام: https://www.persianrom.com/Lenovo-TB-8504F

TB-8504F_USR_S000041_1709100626_Q12000_ROW_FAC

Lenovo Tab 4 8

برای دانلود رایگان و ویژه سایر نسخه‌‌‌های اندروید گوشی Lenovo Tab 4 8 TB-8504F به صفحه رسمی‌آن در پرشین رام مراجعه نمایید. آدرس صفحه رسمی‌در پرشین رام: https://www.persianrom.com/Lenovo-TB-8504F

TB-7504X_S000046_191023_ROW

Lenovo Tab 7 Essential

برای دانلود رایگان و ویژه سایر نسخه‌‌‌های اندروید گوشی Lenovo Tab 7 Essential TB-7504X به صفحه رسمی‌آن در پرشین رام مراجعه نمایید. آدرس صفحه رسمی‌در پرشین رام: https://www.persianrom.com/Lenovo-TB-7504X

TB-7504X_S000045_191017_ROW

Lenovo Tab 7 Essential

برای دانلود رایگان و ویژه سایر نسخه‌‌‌های اندروید گوشی Lenovo Tab 7 Essential TB-7504X به صفحه رسمی‌آن در پرشین رام مراجعه نمایید. آدرس صفحه رسمی‌در پرشین رام: https://www.persianrom.com/Lenovo-TB-7504X

TB-7504X_S000041_180828_ROW

Lenovo Tab 7 Essential

برای دانلود رایگان و ویژه سایر نسخه‌‌‌های اندروید گوشی Lenovo Tab 7 Essential TB-7504X به صفحه رسمی‌آن در پرشین رام مراجعه نمایید. آدرس صفحه رسمی‌در پرشین رام: https://www.persianrom.com/Lenovo-TB-7504X

TB-7504X_S000040_180120_ROW

Lenovo Tab 7 Essential

برای دانلود رایگان و ویژه سایر نسخه‌‌‌های اندروید گوشی Lenovo Tab 7 Essential TB-7504X به صفحه رسمی‌آن در پرشین رام مراجعه نمایید. آدرس صفحه رسمی‌در پرشین رام: https://www.persianrom.com/Lenovo-TB-7504X

TB-7504X_S000005_190830_GIL

Lenovo Tab 7 Essential

برای دانلود رایگان و ویژه سایر نسخه‌‌‌های اندروید گوشی Lenovo Tab 7 Essential TB-7504X به صفحه رسمی‌آن در پرشین رام مراجعه نمایید. آدرس صفحه رسمی‌در پرشین رام: https://www.persianrom.com/Lenovo-TB-7504X

TB-7504X_S000004_190828_GIL_India

Lenovo Tab 7 Essential

برای دانلود رایگان و ویژه سایر نسخه‌‌‌های اندروید گوشی Lenovo Tab 7 Essential TB-7504X به صفحه رسمی‌آن در پرشین رام مراجعه نمایید. آدرس صفحه رسمی‌در پرشین رام: https://www.persianrom.com/Lenovo-TB-7504X

TB-7504F_S000035_191214_ROW

Lenovo Tab 7 Essential

برای دانلود رایگان و ویژه سایر نسخه‌‌‌های اندروید گوشی Lenovo Tab 7 Essential TB-7504F به صفحه رسمی‌آن در پرشین رام مراجعه نمایید. آدرس صفحه رسمی‌در پرشین رام: https://www.persianrom.com/Lenovo-TB-7504F

TB-7504F_S000032_180823_ROW

Lenovo Tab 7 Essential

برای دانلود رایگان و ویژه سایر نسخه‌‌‌های اندروید گوشی Lenovo Tab 7 Essential TB-7504F به صفحه رسمی‌آن در پرشین رام مراجعه نمایید. آدرس صفحه رسمی‌در پرشین رام: https://www.persianrom.com/Lenovo-TB-7504F

TB-7504F_S000025_180120_ROW

Lenovo Tab 7 Essential

برای دانلود رایگان و ویژه سایر نسخه‌‌‌های اندروید گوشی Lenovo Tab 7 Essential TB-7504F به صفحه رسمی‌آن در پرشین رام مراجعه نمایید. آدرس صفحه رسمی‌در پرشین رام: https://www.persianrom.com/Lenovo-TB-7504F

A705FNXXU5DUF1_A705FNOJM5DUE3_THR

Samsung Galaxy A70

برای دانلود رایگان و ویژه سایر نسخه‌‌‌های اندروید گوشی Samsung Galaxy A70 SM-A705FN به صفحه رسمی‌آن در پرشین رام مراجعه نمایید. آدرس صفحه رسمی‌در پرشین رام: https://www.persianrom.com/SM-A705FN

A725FXXU2AUF3_A725FOJM2AUF2_XSG

Samsung Galaxy A72 4G

برای دانلود رایگان و ویژه سایر نسخه‌‌‌های اندروید گوشی Samsung Galaxy A72 4G SM-A725F به صفحه رسمی‌آن در پرشین رام مراجعه نمایید. آدرس صفحه رسمی‌در پرشین رام: https://www.persianrom.com/SM-A725F

A725FXXU2AUE1_A725FOJM2AUE1_XSG

Samsung Galaxy A72 4G

برای دانلود رایگان و ویژه سایر نسخه‌‌‌های اندروید گوشی Samsung Galaxy A72 4G SM-A725F به صفحه رسمی‌آن در پرشین رام مراجعه نمایید. آدرس صفحه رسمی‌در پرشین رام: https://www.persianrom.com/SM-A725F

A326BXXU2AUF3_A326BOJM2AUF3_XSG

Samsung Galaxy A32 5G

برای دانلود رایگان و ویژه سایر نسخه‌‌‌های اندروید گوشی Samsung Galaxy A32 5G SM-A326B به صفحه رسمی‌آن در پرشین رام مراجعه نمایید. آدرس صفحه رسمی‌در پرشین رام: https://www.persianrom.com/SM-A326B

A326BXXU2AUE5_A326BOJM2AUE3_XSG

Samsung Galaxy A32 5G

برای دانلود رایگان و ویژه سایر نسخه‌‌‌های اندروید گوشی Samsung Galaxy A32 5G SM-A326B به صفحه رسمی‌آن در پرشین رام مراجعه نمایید. آدرس صفحه رسمی‌در پرشین رام: https://www.persianrom.com/SM-A326B

A325FXXU1AUG2_A325FOJM1AUF2_XSG

Samsung Galaxy A32 4G

برای دانلود رایگان و ویژه سایر نسخه‌‌‌های اندروید گوشی Samsung Galaxy A32 4G SM-A325F به صفحه رسمی‌آن در پرشین رام مراجعه نمایید. آدرس صفحه رسمی‌در پرشین رام: https://www.persianrom.com/SM-A325F

A325FXXU1AUF2_A325FOJM1AUF2_XSG

Samsung Galaxy A32 4G

برای دانلود رایگان و ویژه سایر نسخه‌‌‌های اندروید گوشی Samsung Galaxy A32 4G SM-A325F به صفحه رسمی‌آن در پرشین رام مراجعه نمایید. آدرس صفحه رسمی‌در پرشین رام: https://www.persianrom.com/SM-A325F

A025FXXU2BUE2_A025FOJM2BUDC_XSG

Samsung Galaxy A02s

برای دانلود رایگان و ویژه سایر نسخه‌‌‌های اندروید گوشی Samsung Galaxy A02s SM-A025F به صفحه رسمی‌آن در پرشین رام مراجعه نمایید. آدرس صفحه رسمی‌در پرشین رام: https://www.persianrom.com/SM-A025F

A105FDDU6BUD2_A105FOJM6BUD2_XSG

Samsung Galaxy A10

برای دانلود رایگان و ویژه سایر نسخه‌‌‌های اندروید گوشی Samsung Galaxy A10 SM-A105F به صفحه رسمی‌آن در پرشین رام مراجعه نمایید. آدرس صفحه رسمی‌در پرشین رام: https://www.persianrom.com/SM-A105F

A205FXXUACUF3_A205FOJMACUF7_MID

Samsung Galaxy A20

برای دانلود رایگان و ویژه سایر نسخه‌‌‌های اندروید گوشی Samsung Galaxy A20 SM-A205F به صفحه رسمی‌آن در پرشین رام مراجعه نمایید. آدرس صفحه رسمی‌در پرشین رام: https://www.persianrom.com/SM-A205F

M115FXXU2BUF3_M115FOJM2BUF2_XSG

Samsung Galaxy M11

برای دانلود رایگان و ویژه سایر نسخه‌‌‌های اندروید گوشی Samsung Galaxy M11 SM-M115F به صفحه رسمی‌آن در پرشین رام مراجعه نمایید. آدرس صفحه رسمی‌در پرشین رام: https://www.persianrom.com/SM-M115F

A505FDDU8CUE5_A505FOJM8CUE2_THR

Samsung Galaxy A50

برای دانلود رایگان و ویژه سایر نسخه‌‌‌های اندروید گوشی Samsung Galaxy A50 SM-A505F به صفحه رسمی‌آن در پرشین رام مراجعه نمایید. آدرس صفحه رسمی‌در پرشین رام: https://www.persianrom.com/SM-A505F

A217FXXU6CUF5_A217FOJM6CUF5_XSG

Samsung Galaxy A21s

برای دانلود رایگان و ویژه سایر نسخه‌‌‌های اندروید گوشی Samsung Galaxy A21s SM-A217F به صفحه رسمی‌آن در پرشین رام مراجعه نمایید. آدرس صفحه رسمی‌در پرشین رام: https://www.persianrom.com/SM-A217F

A125FXXU1BUF9_A125FOJM1BUFA_XSG

Samsung Galaxy A12

برای دانلود رایگان و ویژه سایر نسخه‌‌‌های اندروید گوشی Samsung Galaxy A12 SM-A125F به صفحه رسمی‌آن در پرشین رام مراجعه نمایید. آدرس صفحه رسمی‌در پرشین رام: https://www.persianrom.com/SM-A125F

A115FXXU2BUF2_A115FOJM2BUF2_XSG

Samsung Galaxy A11

برای دانلود رایگان و ویژه سایر نسخه‌‌‌های اندروید گوشی Samsung Galaxy A11 SM-A115F به صفحه رسمی‌آن در پرشین رام مراجعه نمایید. آدرس صفحه رسمی‌در پرشین رام: https://www.persianrom.com/SM-A115F

A315FXXU1CUF2_A315FOJM1CUF2_XSG

Samsung Galaxy A31

برای دانلود رایگان و ویژه سایر نسخه‌‌‌های اندروید گوشی Samsung Galaxy A31 SM-A315F به صفحه رسمی‌آن در پرشین رام مراجعه نمایید. آدرس صفحه رسمی‌در پرشین رام: https://www.persianrom.com/SM-A315F

A526BXXU1AUF4_A526BOJM1AUF4_XSG

Samsung Galaxy A52 5G

برای دانلود رایگان و ویژه سایر نسخه‌‌‌های اندروید گوشی Samsung Galaxy A52 5G SM-A526B به صفحه رسمی‌آن در پرشین رام مراجعه نمایید. آدرس صفحه رسمی‌در پرشین رام: https://www.persianrom.com/SM-A526B

A526BXXS1AUE4_A526BOJM1AUE2_XSG

Samsung Galaxy A52 5G

برای دانلود رایگان و ویژه سایر نسخه‌‌‌های اندروید گوشی Samsung Galaxy A52 5G SM-A526B به صفحه رسمی‌آن در پرشین رام مراجعه نمایید. آدرس صفحه رسمی‌در پرشین رام: https://www.persianrom.com/SM-A526B

A315FXXU1ATE4_A315FOJM1ATF4_XSG

Samsung Galaxy A31

برای دانلود رایگان و ویژه سایر نسخه‌‌‌های اندروید گوشی Samsung Galaxy A31 SM-A315F به صفحه رسمی‌آن در پرشین رام مراجعه نمایید. آدرس صفحه رسمی‌در پرشین رام: https://www.persianrom.com/SM-A315F

A315FXXU1ATCG_A315FOJM1ATCG_XSG

Samsung Galaxy A31

برای دانلود رایگان و ویژه سایر نسخه‌‌‌های اندروید گوشی Samsung Galaxy A31 SM-A315F به صفحه رسمی‌آن در پرشین رام مراجعه نمایید. آدرس صفحه رسمی‌در پرشین رام: https://www.persianrom.com/SM-A315F

A022FXXU2AUF2_A022FOJM2AUF2_XSG

Samsung Galaxy A02

برای دانلود رایگان و ویژه سایر نسخه‌‌‌های اندروید گوشی Samsung Galaxy A02 SM-A022F به صفحه رسمی‌آن در پرشین رام مراجعه نمایید. آدرس صفحه رسمی‌در پرشین رام: https://www.persianrom.com/SM-A022F

A525FXXU2AUF3_A525FOJM2AUF3_XSG

Samsung Galaxy A52 4G

برای دانلود رایگان و ویژه سایر نسخه‌‌‌های اندروید گوشی Samsung Galaxy A52 4G SM-A525F به صفحه رسمی‌آن در پرشین رام مراجعه نمایید. آدرس صفحه رسمی‌در پرشین رام: https://www.persianrom.com/SM-A525F

A525FXXS2AUF4_A525FOJM2AUF4_XSG

Samsung Galaxy A52 4G

برای دانلود رایگان و ویژه سایر نسخه‌‌‌های اندروید گوشی Samsung Galaxy A52 4G SM-A525F به صفحه رسمی‌آن در پرشین رام مراجعه نمایید. آدرس صفحه رسمی‌در پرشین رام: https://www.persianrom.com/SM-A525F

A505FDDS9CUF2_A505FOJM9CUF2_THR

Samsung Galaxy A50

برای دانلود رایگان و ویژه سایر نسخه‌‌‌های اندروید گوشی Samsung Galaxy A50 SM-A505F به صفحه رسمی‌آن در پرشین رام مراجعه نمایید. آدرس صفحه رسمی‌در پرشین رام: https://www.persianrom.com/SM-A505F

A305FDDU6CUE1_A305FOJM6CUE1_THR

Samsung Galaxy A30

برای دانلود رایگان و ویژه سایر نسخه‌‌‌های اندروید گوشی Samsung Galaxy A30 SM-A305F به صفحه رسمی‌آن در پرشین رام مراجعه نمایید. آدرس صفحه رسمی‌در پرشین رام: https://www.persianrom.com/SM-A305F

A305FDDS6BUD3_A305FOJM6BTJ2_THR

Samsung Galaxy A30

برای دانلود رایگان و ویژه سایر نسخه‌‌‌های اندروید گوشی Samsung Galaxy A30 SM-A305F به صفحه رسمی‌آن در پرشین رام مراجعه نمایید. آدرس صفحه رسمی‌در پرشین رام: https://www.persianrom.com/SM-A305F

A205FXXS9BTL1_A205FOJM9BTJ5_XSG

Samsung Galaxy A20

برای دانلود رایگان و ویژه سایر نسخه‌‌‌های اندروید گوشی Samsung Galaxy A20 SM-A205F به صفحه رسمی‌آن در پرشین رام مراجعه نمایید. آدرس صفحه رسمی‌در پرشین رام: https://www.persianrom.com/SM-A205F

A205FXXSABUB1_A205FOJMABUB1_XSG

Samsung Galaxy A20

برای دانلود رایگان و ویژه سایر نسخه‌‌‌های اندروید گوشی Samsung Galaxy A20 SM-A205F به صفحه رسمی‌آن در پرشین رام مراجعه نمایید. آدرس صفحه رسمی‌در پرشین رام: https://www.persianrom.com/SM-A205F

A715FXXS4BUC1_A715FOJM4BUC2_XSG

Samsung Galaxy A71

برای دانلود رایگان و ویژه سایر نسخه‌‌‌های اندروید گوشی Samsung Galaxy A71 SM-A715F به صفحه رسمی‌آن در پرشین رام مراجعه نمایید. آدرس صفحه رسمی‌در پرشین رام: https://www.persianrom.com/SM-A715F

A526BXXU1AUE1_A526BOJM1AUE2_XSG

Samsung Galaxy A52 5G

برای دانلود رایگان و ویژه سایر نسخه‌‌‌های اندروید گوشی Samsung Galaxy A52 5G SM-A526B به صفحه رسمی‌آن در پرشین رام مراجعه نمایید. آدرس صفحه رسمی‌در پرشین رام: https://www.persianrom.com/SM-A526B

A525FXXS2AUE2_A525FOJM2AUE1_XSG

Samsung Galaxy A52 4G

برای دانلود رایگان و ویژه سایر نسخه‌‌‌های اندروید گوشی Samsung Galaxy A52 4G SM-A525F به صفحه رسمی‌آن در پرشین رام مراجعه نمایید. آدرس صفحه رسمی‌در پرشین رام: https://www.persianrom.com/SM-A525F

A325FXXU1AUD7_A325FOJM1AUD7_XSG

Samsung Galaxy A32 4G

برای دانلود رایگان و ویژه سایر نسخه‌‌‌های اندروید گوشی Samsung Galaxy A32 4G SM-A325F به صفحه رسمی‌آن در پرشین رام مراجعه نمایید. آدرس صفحه رسمی‌در پرشین رام: https://www.persianrom.com/SM-A325F

J415FNPUS6BTK2_J415FNSER6BTG1_SER

Samsung Galaxy J4 Plus

برای دانلود رایگان و ویژه سایر نسخه‌‌‌های اندروید گوشی Samsung Galaxy J4 Plus SM-J415FN به صفحه رسمی‌آن در پرشین رام مراجعه نمایید. آدرس صفحه رسمی‌در پرشین رام: https://www.persianrom.com/SM-J415FN

J415FNXXS6BTK2_J415FNOXM6BTG1_DBT

Samsung Galaxy J4 Plus

برای دانلود رایگان و ویژه سایر نسخه‌‌‌های اندروید گوشی Samsung Galaxy J4 Plus SM-J415FN به صفحه رسمی‌آن در پرشین رام مراجعه نمایید. آدرس صفحه رسمی‌در پرشین رام: https://www.persianrom.com/SM-J415FN