• در گوشی نوکیا 1.3 فایل ها با شناسه مدل Drax یا DRX قابلیت نصب ( رایت ) بر روی تمامی مدل های TA-1205 و TA-1207 و TA-1216 را دارا می باشند.
فایل های فلش رسمی
مدلشماره ساختمنطقهنسخه اندرویدساختار فایلطریقه نصبپیش نیاززبان فارسیاطلاعاتحجم فایلدانلود ویژه
Nokia 1.3 - Drax00WW_2_37Eجهانی11.0.0ZIP - OTASD Card00WW_2_37Cمنو - کیبوردجزئیات89.63 مگابایت
50,000 ریال – خرید
Nokia 1.3 - Drax00WW_2_37Cجهانی11.0.0ZIP - OTASD Card00WW_2_37Bمنو - کیبوردجزئیات86.69 مگابایت
50,000 ریال – خرید
Nokia 1.3 - Drax00WW_2_37Bجهانی11.0.0ZIP - OTASD Card00WW_2_37Aمنو - کیبورد85.45 مگابایت
50,000 ریال – خرید
Nokia 1.3 - Drax00WW_2_37Aجهانی11.0.0ZIP - OTASD Card00WW_2_370منو - کیبورد97.84 مگابایت
50,000 ریال – خرید
Nokia 1.3 - Drax00WW_2_370جهانی11.0.0ZIP - FullOTASD Cardنداردمنو - کیبورد1.03 گیگابایت
50,000 ریال – خرید
Nokia 1.3 - Drax00WW_1_18G-B01جهانی10.0.0ZIP - OTASD Card00WW_1_18Fمنو - کیبورد99.38 مگابایت
50,000 ریال – خرید
Nokia 1.3 - Drax00WW_1_18F-B01جهانی10.0.0ZIP - OTASD Card00WW_1_18Eمنو - کیبورد97.05 مگابایت
50,000 ریال – خرید
Nokia 1.3 - Drax00WW_1_18F-B01EEA10.0.0ZIP - OTASD Card00WW_1_18Eمنو - کیبورد97.05 مگابایت
50,000 ریال – خرید
Nokia 1.3 - Drax00WW_1_18E-B01جهانی10.0.0ZIP - OTASD Card00WW_1_18Dمنو - کیبورد91.49 مگابایت
50,000 ریال – خرید
Nokia 1.3 - Drax00WW_1_18E-B01EEA10.0.0ZIP - OTASD Card00WW_1_18Dمنو - کیبورد91.49 مگابایت
50,000 ریال – خرید
Nokia 1.3 - Drax00WW_1_18D-B01جهانی10.0.0ZIP - OTASD Card00WW_1_18Cمنو - کیبورد94.49 مگابایت
50,000 ریال – خرید
Nokia 1.3 - Drax00WW_1_18D-B01EEA10.0.0ZIP - OTASD Card00WW_1_18Cمنو - کیبورد94.49 مگابایت
50,000 ریال – خرید
Nokia 1.3 - Drax00WW_1_18C-B01جهانی10.0.0ZIP - OTASD Card00WW_1_18Bمنو - کیبورد93.09 مگابایت
50,000 ریال – خرید
Nokia 1.3 - Drax00WW_1_18C-B01EEA10.0.0ZIP - OTASD Card00WW_1_18Bمنو - کیبورد93.09 مگابایت
50,000 ریال – خرید
Nokia 1.3 - Drax00WW_1_18B-B01جهانی10.0.0ZIP - OTASD Card00WW_1_18Aمنو - کیبورد93.43 مگابایت
50,000 ریال – خرید
Nokia 1.3 - Drax00WW_1_18B-B01EEA10.0.0ZIP - OTASD Card00WW_1_18Aمنو - کیبورد93.43 مگابایت
50,000 ریال – خرید
Nokia 1.3 - Drax00WW_1_18A-B01جهانی10.0.0ZIP - OTASD Card00WW_1_180منو - کیبورد127.89 مگابایت
50,000 ریال – خرید
Nokia 1.3 - Drax00WW_1_18A-B01EEA10.0.0ZIP - OTASD Card00WW_1_180منو - کیبورد127.89 مگابایت
50,000 ریال – خرید
Nokia 1.3 - Drax00WW_1_180جهانی10.0.0ZIP - FullOTASD Cardنداردمنو - کیبورد1.15 گیگابایت
50,000 ریال – خرید
Nokia 1.3 - Drax00WW_1_180EEA10.0.0ZIP - FullOTASD Cardنداردمنو - کیبورد1.15 گیگابایت
50,000 ریال – خرید
Nokia 1.3 - Drax00WW_1_160جهانی10.0.0ZIP - FullOTASD Cardنداردمنو - کیبورد1.16 گیگابایت
50,000 ریال – خرید
Nokia 1.3 - Drax00WW_1_160EEA10.0.0ZIP - FullOTASD Cardنداردمنو - کیبورد1.16 گیگابایت
50,000 ریال – خرید
Nokia 1.3 - Drax00WW_1_130جهانی10.0.0ZIP - FullOTASD Cardنداردمنو - کیبورد1.16 گیگابایت
50,000 ریال – خرید
Nokia 1.3 - Drax00WW_1_130EEA10.0.0ZIP - FullOTASD Cardنداردمنو - کیبورد1.16 گیگابایت
50,000 ریال – خرید
Nokia 1.3 - Drax00WW_1_070جهانی10.0.0ZIP - FullOTASD Cardنداردمنو - کیبورد1.14 گیگابایت
50,000 ریال – خرید
Nokia 1.3 - Drax00WW_1_070EEA10.0.0ZIP - FullOTASD Cardنداردمنو - کیبورد1.14 گیگابایت
50,000 ریال – خرید

پرسش ، پاسخ و نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بازگشت به بالا